REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6723
Tytuł: Absolutna horyzontalność – wyobraźnia topograficzna i dyskurs krytyczny w Ameryce Jeana Baudrillarda
Inne tytuły: “Limitless Horizontality”: Topographic Imagination and Critical Discourse in Jean Baudrillard’s America
Autorzy: Szalewska, Katarzyna
Słowa kluczowe: geopoetics
Jean Baudrillard
topographical turn
discourse
space in literature
America in literature
Data wydania: 2017
Data dodania: 28-cze-2018
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białostockie Studia Literaturoznawcze, nr 11, 2017, s. 27-44
Abstrakt: The article is an attempt to reconstruct the topographic imagination of Jean Baudrillard. The author interprets his essay, America, placing him in the context of Visions from San Francisco Bay by Czesław Miłosz. Reading America through a spatial perspective allows us not only to see the spatial imagery used to describe the landscape of the New World but also to indicate its hidden symbolism. In other words, through topographical imagery, Baudrillard verbalizes judgments about culture and history. Thus, space becomes an epistemological metaphor and the author’s own philosophical dictionary.
Afiliacja: Wydział Filologiczny. Uniwersytet Gdański
Nota biograficzna: Katarzyna Szalewska, dr hab., adiunkt w Katedrze Teorii Literatury i Krytyki Arystycznej (Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego). Autorka monografii Urbanalia – miasto i jego teksty. Humanistyczne studia miejskie (Gdańsk 2017) oraz Pasaż tekstowy – czytanie miasta jako forma doświadczania przeszłości we współczesnym eseju polskim (Kraków 2012). Współredaktorka monografii zbiorowych i autorka wielu publikacji naukowych, stypendystka Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Zajmuje się kulturowymi studiami miejskimi, związkami między historią a literaturą.
E-mail: k.szalewska@ug.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/6723
DOI: 10.15290/bsl.2017.11.02
ISSN: 2082-9701
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Studia Literaturoznawcze, 2017, nr 11

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSL_11_2017_K_Szalewska_Absolutna_horyzontalnosc.pdf187,21 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.