REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6723
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorSzalewska, Katarzyna-
dc.date.accessioned2018-06-28T08:10:25Z-
dc.date.available2018-06-28T08:10:25Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citationBiałostockie Studia Literaturoznawcze, nr 11, 2017, s. 27-44pl
dc.identifier.issn2082-9701-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/6723-
dc.description.abstractThe article is an attempt to reconstruct the topographic imagination of Jean Baudrillard. The author interprets his essay, America, placing him in the context of Visions from San Francisco Bay by Czesław Miłosz. Reading America through a spatial perspective allows us not only to see the spatial imagery used to describe the landscape of the New World but also to indicate its hidden symbolism. In other words, through topographical imagery, Baudrillard verbalizes judgments about culture and history. Thus, space becomes an epistemological metaphor and the author’s own philosophical dictionary.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu w Białymstokupl
dc.subjectgeopoeticspl
dc.subjectJean Baudrillardpl
dc.subjecttopographical turnpl
dc.subjectdiscoursepl
dc.subjectspace in literaturepl
dc.subjectAmerica in literaturepl
dc.titleAbsolutna horyzontalność – wyobraźnia topograficzna i dyskurs krytyczny w Ameryce Jeana Baudrillardapl
dc.title.alternative“Limitless Horizontality”: Topographic Imagination and Critical Discourse in Jean Baudrillard’s Americapl
dc.typeArticlepl
dc.identifier.doi10.15290/bsl.2017.11.02-
dc.description.Emailk.szalewska@ug.edu.plpl
dc.description.BiographicalnoteKatarzyna Szalewska, dr hab., adiunkt w Katedrze Teorii Literatury i Krytyki Arystycznej (Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego). Autorka monografii Urbanalia – miasto i jego teksty. Humanistyczne studia miejskie (Gdańsk 2017) oraz Pasaż tekstowy – czytanie miasta jako forma doświadczania przeszłości we współczesnym eseju polskim (Kraków 2012). Współredaktorka monografii zbiorowych i autorka wielu publikacji naukowych, stypendystka Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Zajmuje się kulturowymi studiami miejskimi, związkami między historią a literaturą.pl
dc.description.AffiliationWydział Filologiczny. Uniwersytet Gdańskipl
dc.description.referencesAug´e Marc, Nie-miejsca. Wprowadzenie do antropologii hipernowoczesności, przeł. R. Chymkowski, przedm. W. J. Burszta, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010.pl
dc.description.referencesBaudrillard Jean, Ameryka, przeł. R. Lis, Warszawa: Wydawnictwo Sic!, 1998.pl
dc.description.referencesBaudrillard Jean, Symulakry i symulacja, przeł. S. Królak, Warszawa: Wydawnictwo Sic!, 2005.pl
dc.description.referencesBauman Zygmunt, Przedstawienie na pustyni, przeł. M. Kwiek, w: „Drobne rysy w ciągłej katastrofie...”. Obecność Waltera Benjamina w kulturze współczesnej, red. A. Zeidler--Janiszewska, Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Kultury, 1993, s. 71–84.pl
dc.description.referencesCzermińska Małgorzata, Co może się zmieścić w lusterku samochodu?, w: Sztuka interpretacji. Poezja polska XX i XXI wieku, red. D. Szczukowski, G. B. Tomaszewska, Gdańsk: Słowo/Obraz Terytoria, 2014, s. 287–294.pl
dc.description.referencesDiani Marco, Democracy and Its Discontent: Tocqueville and Baudrillard on the Nature of „America”, w: From Virgin Land to Disney World. Nature and Its Discontents in the USA Of Yesterday and Today, ed. B. Herzogenrath, Rodopi, Amsterdam–New York 2001, s. 53–68.pl
dc.description.referencesEco Umberto, Podróż do hiperrealności, przeł. J. Ugniewska, w: tegoż, Semiologia życia codziennego, przeł. J. Ugniewska, P. Salwa, wstęp J. Ugniewska, Warszawa: Czytelnik, 1996, s. 11–73.pl
dc.description.referencesFrydryczak Beata, Theodor W. Adorno: pojęcie krajobrazu kulturowego, „Estetyka i Krytyka” 2013, nr 3, s. 43–54.pl
dc.description.referencesGłówczewska Lenta, Nowy Jork. Kartki z metropolii 1983–2002, przedm. J. Hartwig, Warszawa: Fundacja Zeszytów Literackich, 2004.pl
dc.description.referencesKalaga Wojciech, Twarz, maska, fasada, „Kultura Współczesna” 2006, nr 3 [numer zatytułowany „Kultura jako fasada”], s. 15–34.pl
dc.description.referencesKarpiński Wojciech, W Central Parku, Warszawa: Res Publica, 1989.pl
dc.description.referencesKołodziejczyk Ewa, Amerykańskie powojnie Czesława Miłosza, Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN, 2015.pl
dc.description.referencesMarkowski Michał Paweł, Baudrillard: słownik, w: Jean Baudrillard, Ameryka, przeł. R. Lis, Warszawa: Wydawnictwo Sic!, 1998, s. 169–196.pl
dc.description.referencesLefebvre Henri, Rhythmanalysis. Space, Time and Everyday Life, trans. S. Elden, G. Moore, introd. S. Elden, London–New York: Continuum, 2004.pl
dc.description.referencesLynch Kevin, The Image of the City, Cambridge–London 1960.pl
dc.description.referencesMiłosz Czesław, Widzenia nad Zatoką San Francisco, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1989.pl
dc.description.referencesNieszczerzewska Małgorzata, Miasta nie-miasta, „Kultura i Społeczeństwo” 2005, nr 1, s. 17–36.pl
dc.description.referencesNieszczerzewska Małgorzata, Narracje miejskiej wyobraźni, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Bogucki 2009.pl
dc.description.referencesRewers Ewa, Ekran miejski, Pisanie miasta – czytanie miasta, red. A. Zeidler-Janiszewska, Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora, 1997, s. 41–50.pl
dc.description.referencesSławek Tadeusz, Akro/nekro/polis: wyobrażenia miejskiej przestrzeni, w: Pisanie miasta – czytanie miasta, red. A. Zeidler-Janiszewska, Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora, 1997, s. 11–40.pl
dc.description.referencesSzalewska Katarzyna, Urbanalia – miasto i jego teksty. Humanistyczne studia miejskie, Gdańsk: Słowo/Obraz Terytoria, 2017.pl
dc.description.referencesUrry John, Socjologia mobilności, przeł. J. Stawiński, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009.pl
dc.description.referencesVirillo Paul, Prędkość i polityka, przeł. S. Królak, Warszawa: Wydawnictwo Sic!, 2008.pl
dc.description.number11pl
dc.description.firstpage27pl
dc.description.lastpage44pl
dc.identifier.citation2Białostockie Studia Literaturoznawczepl
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Studia Literaturoznawcze, 2017, nr 11

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSL_11_2017_K_Szalewska_Absolutna_horyzontalnosc.pdf187,21 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.