REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6722
Tytuł: Przestrzenie teorii
Inne tytuły: Spaces of Theory
Autorzy: Ulicka, Danuta
Słowa kluczowe: geography of science
anthropomorphic map
spaces of the informal
cultural intimacy
Data wydania: 2017
Data dodania: 27-cze-2018
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białostockie Studia Literaturoznawcze, nr 11, 2017, s. 7-26
Abstrakt: The article discusses the very concept of the geography of science, which is strongly connected with the spatial turn in humanities. It concentrates on modern theory of literature – the discipline which was born and developed in so concrete space that it calls for the analysis of its beginning and evolution in spatial categories. In contrast with the existing conceptualizations, the article proposes to draw an anthropomorphic map of literary theory and then to study its development taking into consideration cities, cafes, cabarets, private seminars, family meetings and other unique unofficial spaces.
Afiliacja: Wydział Polonistyki. Uniwersytet Warszawski
Nota biograficzna: Danuta Ulicka, prof. zw. dr hab., kierownik Zakładu Poetyki, Teorii Literatury i Metodologii Badań Literackich w Instytucie Literatury Polskiej Wydziału Polonistyki UW. Jej ostatnia książka to Słowa i ludzie. 10 szkiców z antropologii filologicznej (2013). Zainteresowania narodzinami teorii, czyli literaturoznawstwem nowoczesnym w Europie Środkowej i Wschodniej, potwierdza licznymi przekładami i ich redagowaniem – z ostatnich ważniejszych to wspomnienia Walentina Zubowa Droga przez mękę (2015) i trylogia autobiograficznaWiktora Szkłowskiego Jeszcze nie wszystko skończone... (2016).
E-mail: danutaulicka@poczta.onet.pl
Sponsorzy: Artykuł powstał w ramach projektu badawczego NCN 2014/13/B/HS2/00310 „Wiek teorii. Sto lat polskiej myśli teoretycznoliterackiej”.
URI: http://hdl.handle.net/11320/6722
DOI: 10.15290/bsl.2017.11.01
ISSN: 2082-9701
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Studia Literaturoznawcze, 2017, nr 11

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSL_11_2017_D_Ulicka_Przestrzenie teorii.pdf227,82 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.