REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6722
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorUlicka, Danuta-
dc.date.accessioned2018-06-27T12:39:53Z-
dc.date.available2018-06-27T12:39:53Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citationBiałostockie Studia Literaturoznawcze, nr 11, 2017, s. 7-26pl
dc.identifier.issn2082-9701-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/6722-
dc.description.abstractThe article discusses the very concept of the geography of science, which is strongly connected with the spatial turn in humanities. It concentrates on modern theory of literature – the discipline which was born and developed in so concrete space that it calls for the analysis of its beginning and evolution in spatial categories. In contrast with the existing conceptualizations, the article proposes to draw an anthropomorphic map of literary theory and then to study its development taking into consideration cities, cafes, cabarets, private seminars, family meetings and other unique unofficial spaces.pl
dc.description.sponsorshipArtykuł powstał w ramach projektu badawczego NCN 2014/13/B/HS2/00310 „Wiek teorii. Sto lat polskiej myśli teoretycznoliterackiej”.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu w Białymstokupl
dc.subjectgeography of sciencepl
dc.subjectanthropomorphic mappl
dc.subjectspaces of the informalpl
dc.subjectcultural intimacypl
dc.titlePrzestrzenie teoriipl
dc.title.alternativeSpaces of Theorypl
dc.typeArticlepl
dc.identifier.doi10.15290/bsl.2017.11.01-
dc.description.Emaildanutaulicka@poczta.onet.plpl
dc.description.BiographicalnoteDanuta Ulicka, prof. zw. dr hab., kierownik Zakładu Poetyki, Teorii Literatury i Metodologii Badań Literackich w Instytucie Literatury Polskiej Wydziału Polonistyki UW. Jej ostatnia książka to Słowa i ludzie. 10 szkiców z antropologii filologicznej (2013). Zainteresowania narodzinami teorii, czyli literaturoznawstwem nowoczesnym w Europie Środkowej i Wschodniej, potwierdza licznymi przekładami i ich redagowaniem – z ostatnich ważniejszych to wspomnienia Walentina Zubowa Droga przez mękę (2015) i trylogia autobiograficznaWiktora Szkłowskiego Jeszcze nie wszystko skończone... (2016).pl
dc.description.AffiliationWydział Polonistyki. Uniwersytet Warszawskipl
dc.description.referencesAbu-Shomar Ayman, Edward Said’s Wordliness, Amateurism and Heterotopia; Negotiating the Interdisciplinarity of Literary Theory, Canonicity, and Paradigm, „Advanced in Language and Literary Studies” 2016, vol. 7, No. 3, pp. 135–146.pl
dc.description.referencesBaudouin de Courtenay Jan Necisław, Słowo i „słowo”; O teorii „słowa jako takiego” i „litery jako takiej”, w: tegoż, Teksty mniej znane, wyb., przeł. i opr. M. Skarżyński, Kraków: Wydział Polonistyki UJ, 2016, s. 289–296.pl
dc.description.referencesBayer Magdalena, Rody uczone: kreski do szkicu, Warszawa–Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK, 2013.pl
dc.description.referencesBhabha Homi K., The Location of Culture, London: Routledge, 1994.pl
dc.description.referencesChlebnikow Wielimir, Rybak nad morzem śmierci. Wiersze i teksty 1917–1922, wyb., przeł. i przyp. A. Pomorski, Warszawa: „Open”, 2005.pl
dc.description.referencesCurtis James M., Bergson and Russian Formalism, „Comparative Literature” 1976, No. 2, pp. 109–121.pl
dc.description.referencesCzudakowa Marietta O., Toddes Jewgienij A., Nasledije i put’ Borisa Ejchenbauma, w: Ejchenbaum Boris, O literaturie. Raboty raznych liet, ried. O.B. Ejchenbaum, J.A. Toddes, Moskwa: Sowietskij pisatiel, 1987.pl
dc.description.referencesFink Hilary L., Bergson and Russian Modernism, 1900–1930, Evanston: Northwestern University Press, 1999.pl
dc.description.referencesGeographies of Modernism. Literatures, Cultures, Spaces, ed. P. Brooker, Thacker Andrew, London–New York: Routledge, 2005.pl
dc.description.referencesHaller Rudolf, Wittgenstein and Austrian Philosophy, w: Austrian Philosophy: Studies and Texts, ed. K. Ny´ıri, Munchen: Philosophia Verlag, 1981.pl
dc.description.referencesHerzfeld Michael, Zażyłość kulturowa. Poetyka społeczna w państwie narodowym, przeł. M. Buchowski, Kraków: Wydawnictwo UJ, 2007.pl
dc.description.referencesHistoria Rosji XX wieku 1894–1922, red. A. Zubow, przeł. różni, przyp. i kom. A. Pomorski, Warszawa: Narodowe Centrum Kultury, 2016.pl
dc.description.referencesHuyssen Andreas, Geographies of Modernism in a Globalizing World, „New German Critique” 2007, No. 100, pp. 189–207.pl
dc.description.referencesJakobson-Budietlianin. Sbornik matieriałow, sostawlenije i podgotowka tiekstow, primieczanija i kommientarii B. Jangfeldt, Stockholm 1992.pl
dc.description.referencesJakobson Roman, Budietlianin nauki. Wospominanija, pis’ma, stat’i, stichi, proza, sostawlenije, podgotowka tieksta, wstupitielnyje stat’i i kommientarii B. Jangfeldt, Moskwa: Gilea, 2012.pl
dc.description.referencesJakobson Roman, Metajęzyk Aragona, przeł. D. Kurkowska-Urbańska, w: tegoż, W poszukiwaniu istoty języka, t. 2, wyb. i oprac.M. R.Mayenowa,Warszawa: Czytelnik, 1989.pl
dc.description.referencesJakobson Roman, Perpetuum mobile kyvadla. Pokus o montáž, „Listy pro umění a kritiku” 1934, nr 2.pl
dc.description.referencesJakobson Roman, Ruské výpravy do budoucna, „Lidové noviny” 1938, roč. 46, č. 1, příloha 1.I.1938.pl
dc.description.referencesJangfeldt Bengt, Majakowski. Stawką było życie, przeł. W. Łygaś, Warszawa: Wydawnictwo W.A.B., 2007.pl
dc.description.referencesKagarlickij Boris, Imperium peryferii: Rosja i system światowy, przeł. Ł. Leonkiewicz, B. Szulęcka, Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2012.pl
dc.description.referencesKłak Tadeusz, Stolik Tadeusza Peipera. O strategiach awangardy, Kraków: Oficyna Literacka, 1993.pl
dc.description.referencesKobelska Adela, Miasto polonistów, w: Stulecie poznańskiej polonistyki (1919–2019), red. S. Wysłouch, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2018 (w druku).pl
dc.description.referencesKonończuk Elżbieta, Mapy w interdyscyplinarnym dialogu geografii, historii i literatury, „Teksty Drugie” 2011, nr 5, s. 255–264.pl
dc.description.referencesKruczonych Aliagrow, Zaumnaja gniga, s cwietnymi grawiurami O. Rozanowoj, Moskwa 1916.pl
dc.description.referencesLichaczow Dmitrij S., Zamietki k intielektualnoj topografii Pietierburga pierwoj czetwierti dwadcatogo wieka, w: tegoż, Izbrannyje raboty w trioch tomach, t. 3, Leningrad: Chudożestwiennaja litieratura, 1987, s. 347–353.pl
dc.description.referencesLitieraturnyje ob’jedinienija Moskwy i Pietierburga 1980–1917. Słowar’, red. A. I. Reitbłat, Moskwa: Nowoje litieraturnoje obozrienije, 2004.pl
dc.description.referencesLivingstone David N., Putting Science in Its Place: Geographies of Scientific Knowledge, Chicago: University of Chicago Press, 2003.pl
dc.description.referencesLiwszyc Benedikt, Półtoraoki strzelec, przeł. A. Pomorski, Warszawa: Czytelnik, 1995.pl
dc.description.referencesMaciejewski Jarosław, Dzieje poznańskiej polonistyki akademickiej 1842–1988, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 1988.pl
dc.description.referencesMajewski Tomasz, Rejniak-Majewska Agnieszka, Marzec Wiktor, Migracje intelektualne: paradygmaty teorii i materializm biograficzny, w: Migracje modernizmu: nowoczesność i uchodźcy, red. T. Majewski, A. Rejniak-Majewska, W. Marzec, Łódź–Warszawa: Łódzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Miejskich „Topografie”, Narodowe Centrum Kultury, 2014, s. 7–59.pl
dc.description.referencesMichailovic Aleksandar, Corporeal Words. Mikhail Bakhtins Theology of Discourse, Evanston: Northwestern University Press, 1997.pl
dc.description.referencesPiotrowski Piotr, Place and Time: a Critical Geopgraphy of ‘New’ Central Europe, w: Time nad Place: the Geohistory of Art, ed. T. Kaufmann daCosta, E. Pilliod, Aldershot 2005: Burlington VT, pp. 153–173.pl
dc.description.referencesPiwowar Lech, Sztuka na gorąco. Szkice literackie, oprac. T. Kłak, Katowice: „Śląsk”, 1987.pl
dc.description.referencesSaid Edward, Travelling Theory, w: tegoż, The World, the Text, and the Critic, London: Faber and Faber, 1984, pp. 226–247.pl
dc.description.referencesSaid Edward, Travelling Theory-Reconsidered, w: Critical Reconstructions: The Relationship of Fiction and Life, ed. R. M. Polhemus, Henkle Roger B., Stanford: Stanford University Press, 1994, pp. 251–265.pl
dc.description.referencesSchlögel Karl, W przestrzeni czas czytamy: o historii, cywilizacji i geopolityce, przeł. I. Drozdowska, Ł. Musiał, posł. H. Orłowski, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2009.pl
dc.description.referencesSdiżkov Denis, Epoka inteligencji. Historia porównawcza warstwy wykształconej w Europie, przeł. J. Górny, Warszawa: Wydawnictwo Neriton, 2011.pl
dc.description.referencesSiedlecki Franciszek, „Likwiduję Peipera”. Z zagadnień formy wierszowej, „Skamander” 1936, z. LXX.pl
dc.description.referencesSłonimski Antoni, Alfabet wspomnień, Warszawa: PIW, 1989.pl
dc.description.referencesSzapir Maksim, Russkaja tonika i starosławianskaja siłłabika.Wł. Majakowskij w pieriewodie R. Jakobsona, „Daugawa” 1989, nr 8.pl
dc.description.referencesSzkłowski Wiktor, Słowa uwalniają ściśniętą duszę (opowieść o OPOJAZie), przeł. D. Ulicka, „Twórczość” 1997, nr 5, s. 69–78.pl
dc.description.referencesSzkłowski Wiktor, Trzecia fabryka, w: tegoż, Jeszcze nie wszystko skończone..., przeł. A. Berkieta, J. Skrundo, Warszawa: Sedno, 2016.pl
dc.description.referencesSzkłowski Wiktor, Gamburskij sczot. Stat’i – wospominanija – esse 1914 – 1933, sost. A. Ju. Gałuszkin, A. P. Czudakow, Moskwa: Sowietskij pisatiel, 1990.pl
dc.description.referencesTihanov Galin, Dlaczego nowoczesna teoria literatury narodziła się w Europie Środkowej i Wschodniej? I dlaczego dziś jest martwa?, przeł. M. Adamiak, „Teksty Drugie” 2007, nr 4, s. 131–152.pl
dc.description.referencesTuang Yi.-Fu, Przestrzeń i miejsce, przeł. A. Morawińska, Warszawa: PIW, 1987.pl
dc.description.referencesUlicka Danuta, Ostranienije prijoma, „Wiener Slawistischer Almanach” 2017, Sonderband 92, s. 21–35.pl
dc.description.referencesUlicka Danuta, „Archiwum” i archiwum, „Teksty Drugie” 2017, nr 4, s. 273–302.pl
dc.description.referencesUlicka Danuta, Poza światłem reflektorów, „Przegląd Filozoficzno-Literacki” 2016 (w druku).pl
dc.description.referencesWat Aleksander, Mój wiek. Pamiętnik mówiony, t. 2, oprac. Ł. Habielski, Kraków: Universitas, 2011.pl
dc.description.number11pl
dc.description.firstpage7pl
dc.description.lastpage26pl
dc.identifier.citation2Białostockie Studia Literaturoznawczepl
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Studia Literaturoznawcze, 2017, nr 11

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSL_11_2017_D_Ulicka_Przestrzenie teorii.pdf227,82 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.