REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6717
Tytuł: Uczniowie cudzoziemscy w polskiej szkole – problemy, wyzwania i egzemplifikacje działań metodycznych
Inne tytuły: Foreign Children at Polish School – Problems, Challenges and Exemplifications of Methodical Activities
Autorzy: Młynarczuk-Sokołowska, Anna
Szostak-Król, Katarzyna
Słowa kluczowe: uczniowie cudzoziemscy
uczniowie-uchodźcy
międzykulturowa klasa
działania metodyczne
adaptacja
edukacja
integracja
foreign students
refugees students
intecultural class
methodic activities
adaptation
education
integration
Data wydania: 2016
Data dodania: 27-cze-2018
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe UKSW w Warszawie
Źródło: Dzieci z trudnościami adaptacyjnymi w młodszym wieku. Aspekty rozwojowe i edukacyjne w kontekście specyfiki różnic kulturowych, pod red. Emilii Śmiechowskiej-Petrovskij, Warszawa 2016, s. 149-171
Abstrakt: Celem rozdziału jest ukazanie wybranych zagadnień dotyczących sytuacji szkolnej dzieci cudzoziemskich ze szczególnym uwzględnieniem uczniów – uchodźców. Autorki rozpoczynają od ukazania głównych problemów, które towarzyszą dzieciom cudzoziemskim w trakcie edukacji. Następnie, na tle prawnych i metodycznych aspektów edukacji i integracji cudzoziemców, prezentują wyzwania i zadania stojące przed nauczycielami, którzy pracują w międzykulturowych klasach. W ostatniej części tekstu autorki opisują przykłady zrealizowanych przez nie działań metodycznych wspierających procesy edukacji i integracji dzieci cudzoziemskich.
The main purpose of this chapter is to present the selected issues related to the school situation of foreign children with the special consideration for refugee-pupils. The authors start from showing the main problems which accompany foreign children during the education process. Furthermore, the authors introduce the challenges and tasks which teachers working in multicultural classes have to face, and which are connected with the law and methodological aspects of foreigners’ education and integration. In the last part of the chapter authors describe their own examples of methodological activities supporting educational and integrational processes of foreign children.
Afiliacja: Anna Młynarczuk-Sokołowska - Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku
Nota biograficzna: Anna Młynarczuk-Sokołowska – doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki, pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu w Białymstoku, wiceprezes Zarządu Fundacji Uniwersytetu w Białymstoku. Jako teoretyk i praktyk zainteresowana edukacją międzykulturową – głównie jej metodyką i projektowaniem. Autorka monografii, m.in. Od Obcości do Inności. Międzykulturowa edukacja nieformalna… (2015); artykułów naukowych, m.in. Intercultural Non-formal Education Issues… (2014); redaktorka monografii naukowo-metodycznych, m.in. Przygody Innego… (2015), realizatorka projektów badawczych i społecznych, w tym szkoleń i warsztatów, zajęć z języka polskiego jako obcego. Laureatka m.in. pierwszego miejsca w konkursie Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP za działania w obszarze edukacji międzykulturowej.
Katarzyna Szostak-Król – doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa; wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku, w której obecnie uczy się ponad 60 dzieci cudzoziemskich. Do jej zainteresowań naukowych należą: regionalne i dialektalne odmiany języka, język pisarzy, metodyka nauczania języka polskiego jako obcego oraz edukacja międzykulturowa. Prowadzi zajęcia i warsztaty integrujące środowisko dzieci polskich i cudzoziemskich w oparciu o autorskie scenariusze i programy edukacyjne. Autorka i redaktorka monografii naukowo-metodycznych, materiałów edukacyjnych itd.
E-mail: Anna Młynarczuk-Sokołowska: a.mlynarczuk-sokolowska@uwb.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/6717
ISBN: 978-83-8090-163-6
978-83-8090-164-3
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Książki/Rozdziały (WNoE)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
A_Mlynarczuk-Sokolowska_K_Szostak-Krol_Uczniowie_cudzoziemscy_w_polskiej_szkole.pdf4,93 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.