REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6716
Tytuł: Fantastyczny tygiel: synkretyzm gatunkowy i kulturowy w cyklu Rzeki Londynu Bena Aaronovitcha
Inne tytuły: A Fantastic Crucible: Genological and Cultural Syncretism in Ben Aaronovitch’s Cycle Rivers of London
Autorzy: Borowska-Szerszun, Sylwia
Słowa kluczowe: Rzeki Londynu
Aaronovitch
urban fantasy
fantastyka
fantasy
wielokulturowość
Data wydania: 2017
Data dodania: 27-cze-2018
Wydawca: Ośrodek Badawczy Facta Ficta
Źródło: Narracje fantasytyczne, red. Ksenia Olkusz, Krzysztof M. Maj, Kraków 2017, s. 189-208
Seria: Perspektywy Ponowoczesności;Tom V
Abstrakt: Artykuł analizuje zjawisko synkretyzmu gatunkowego i kulturowego w cyklu Bena Aaronovitcha Rzeki Londynu. Wychodząc od definicji urban fantasy, autorka podkreśla duże zróżnicowanie tego wariantu literatury fantastycznej, co świadczy o jej podatności na różnorakie wpływy; w tym konkretnym wypadku wewnętrznie spójną całość stworzyły elementy zaczerpnięte z urban fantasy oraz powieści kryminalnej. W cyklu Aaronovitcha uwagę zwraca również konstrukcja protagonisty jako osoby o mieszanej tożsamości rasowej i jego dialogiczna relacja z bardziej doświadczonym magiem, przedstawicielem dawnego imperialnego porządku, przy czym okazuje się, że ich harmonijna współpraca jest możliwa, bez względu na pochodzenie społeczne i etniczne. Analizując wizję miasta-tygla, przedstawioną w powieści, autorka argumentuje, że warstwę fantastyczną utworu skonstruowano w unikalny sposób, jako jeszcze jeden element i tak już wielokulturowego Londynu, w którym ścierają się różne kultury, narodowości i wyznania. Przełamanie biało-centrycznego schematu, dominującego w fantasy, i wprowadzenie zamiast niego społecznej i kulturowej heterogeniczność ujawnia potencjał drzemiący w urban fantasy do podejmowania tematów drażliwych oraz komentowania współczesnej rzeczywistości.
The chapter, by Sylwia Borowska-Szerszun, explores generic and cultural syncretism in Ben Aaronovitch’s cycle Rivers of London. Having defined urban fantasy, the author proceeds to place emphasis on the overwhelming heterogeneity adapted within the genre, which suggests its openness to various influences, transformations and modifications. In this particular case the elements of urban fantasy and the criminal novel have been successfully incorporated to create a harmonious whole. The cycle also relies on a hybrid ethnic identity of the protagonist and his dialogic relationship with a more experienced wizard, a representative of the former imperial order, to suggest that peaceful cooperation is possible despite differences in ethnic, social and class background. Examining the vision of a city as a melting pot, the author argues that the fantastic level of the text has been construed as just one more component of a multicultural London in which different cultures, nationalities and religions meet. The cycle breaks the predominance of whiteness in the fantasy genre, and introduces instead social and cultural diversity, which reveals the potential of urban fantasy to deal with difficult issues of our times and provide a valid commentary about contemporary reality.
Afiliacja: Wydział Filologiczny, Uniwersytet w Białymstoku
Nota biograficzna: Sylwia Borowska-Szerszun — dr; adiunkt w Zakładzie Kultur i Literatur Anglojęzycznych Uniwersytetu w Białymstoku, autorka monografii Enter the Carnival: Carnivalesque Semiotics in Early Tudor Moral Interludes (2016) oraz szeregu artykułów w czasopismach naukowych i monografiach poświęconych zarówno dramatowi średniowiecznemu jak i współczesnej fantastyce; redaktor w czasopiśmie naukowym „Crossroads. A Journal of English Studies”; jej zainteresowania badawcze oscylują wokół mediewalizmu i gotycyzmu we współczesnej literaturze fantastycznej, pamięci kulturowej oraz reprezentacji kobiet i mniejszości etnicznych w kulturze popularnej.
E-mail: sbszerszun@gmail.com
URI: http://hdl.handle.net/11320/6716
ISBN: 978-83-942923-2-4
Typ Dokumentu: Book chapter
metadata.dc.rights.uri: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Występuje w kolekcji(ach):Książki/Rozdziały (WFil)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Fantastyczny_tygiel_synkretyzm_gatunkowy.pdf3,84 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons