REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6716
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorBorowska-Szerszun, Sylwia-
dc.date.accessioned2018-06-27T07:26:32Z-
dc.date.available2018-06-27T07:26:32Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citationNarracje fantasytyczne, red. Ksenia Olkusz, Krzysztof M. Maj, Kraków 2017, s. 189-208pl
dc.identifier.isbn978-83-942923-2-4-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/6716-
dc.description.abstractArtykuł analizuje zjawisko synkretyzmu gatunkowego i kulturowego w cyklu Bena Aaronovitcha Rzeki Londynu. Wychodząc od definicji urban fantasy, autorka podkreśla duże zróżnicowanie tego wariantu literatury fantastycznej, co świadczy o jej podatności na różnorakie wpływy; w tym konkretnym wypadku wewnętrznie spójną całość stworzyły elementy zaczerpnięte z urban fantasy oraz powieści kryminalnej. W cyklu Aaronovitcha uwagę zwraca również konstrukcja protagonisty jako osoby o mieszanej tożsamości rasowej i jego dialogiczna relacja z bardziej doświadczonym magiem, przedstawicielem dawnego imperialnego porządku, przy czym okazuje się, że ich harmonijna współpraca jest możliwa, bez względu na pochodzenie społeczne i etniczne. Analizując wizję miasta-tygla, przedstawioną w powieści, autorka argumentuje, że warstwę fantastyczną utworu skonstruowano w unikalny sposób, jako jeszcze jeden element i tak już wielokulturowego Londynu, w którym ścierają się różne kultury, narodowości i wyznania. Przełamanie biało-centrycznego schematu, dominującego w fantasy, i wprowadzenie zamiast niego społecznej i kulturowej heterogeniczność ujawnia potencjał drzemiący w urban fantasy do podejmowania tematów drażliwych oraz komentowania współczesnej rzeczywistości.pl
dc.description.abstractThe chapter, by Sylwia Borowska-Szerszun, explores generic and cultural syncretism in Ben Aaronovitch’s cycle Rivers of London. Having defined urban fantasy, the author proceeds to place emphasis on the overwhelming heterogeneity adapted within the genre, which suggests its openness to various influences, transformations and modifications. In this particular case the elements of urban fantasy and the criminal novel have been successfully incorporated to create a harmonious whole. The cycle also relies on a hybrid ethnic identity of the protagonist and his dialogic relationship with a more experienced wizard, a representative of the former imperial order, to suggest that peaceful cooperation is possible despite differences in ethnic, social and class background. Examining the vision of a city as a melting pot, the author argues that the fantastic level of the text has been construed as just one more component of a multicultural London in which different cultures, nationalities and religions meet. The cycle breaks the predominance of whiteness in the fantasy genre, and introduces instead social and cultural diversity, which reveals the potential of urban fantasy to deal with difficult issues of our times and provide a valid commentary about contemporary reality.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherOśrodek Badawczy Facta Fictapl
dc.relation.ispartofseriesPerspektywy Ponowoczesności;Tom V-
dc.rightsCC0 1.0 uniwersalna*
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/-
dc.subjectRzeki Londynupl
dc.subjectAaronovitchpl
dc.subjecturban fantasypl
dc.subjectfantastykapl
dc.subjectfantasypl
dc.subjectwielokulturowośćpl
dc.titleFantastyczny tygiel: synkretyzm gatunkowy i kulturowy w cyklu Rzeki Londynu Bena Aaronovitchapl
dc.title.alternativeA Fantastic Crucible: Genological and Cultural Syncretism in Ben Aaronovitch’s Cycle Rivers of Londonpl
dc.typeBook chapterpl
dc.description.Emailsbszerszun@gmail.compl
dc.description.BiographicalnoteSylwia Borowska-Szerszun — dr; adiunkt w Zakładzie Kultur i Literatur Anglojęzycznych Uniwersytetu w Białymstoku, autorka monografii Enter the Carnival: Carnivalesque Semiotics in Early Tudor Moral Interludes (2016) oraz szeregu artykułów w czasopismach naukowych i monografiach poświęconych zarówno dramatowi średniowiecznemu jak i współczesnej fantastyce; redaktor w czasopiśmie naukowym „Crossroads. A Journal of English Studies”; jej zainteresowania badawcze oscylują wokół mediewalizmu i gotycyzmu we współczesnej literaturze fantastycznej, pamięci kulturowej oraz reprezentacji kobiet i mniejszości etnicznych w kulturze popularnej.pl
dc.description.AffiliationWydział Filologiczny, Uniwersytet w Białymstokupl
dc.description.referencesAaranovitch, Ben (2011), Księżyc nad Soho, przekł. Małgorzata Strzelec, Warszawa: Wydawnictwo Mag.pl
dc.description.referencesAaronovitch, Ben (2011), Rzeki Londynu, przekł. Małgorzata Strzelec, Warszawa: Wydawnictwo Mag.pl
dc.description.referencesAttebery, Brian (1992), Strategies of fantasy, Bloomington: Indiana University Press.pl
dc.description.referencesAcroyd, Peter (2012), Londyn Biografia, przekł. Tomasz Bieroń, Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo.pl
dc.description.referencesBachtin, Michaił (1982), Problemy literatury i estetyki, przekł. Wincenty Grajewski, Warszawa: Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik”.pl
dc.description.referencesBuchholtz, Mirosława, Grzegorz Koneczniak (2009), ‘Postkolonie jako miejsca spotkań’, w: Mirosława Buchholtz (red.) Studia postkolonialne w literaturoznawstwie i kulturoznawstwie anglojęzycznym, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, ss. 33-50.pl
dc.description.referencesClute, John (1997), ‘Urban fantasy’, w: John Clute, John Grant (red.), The Encyclopedia of Fantasy, Londyn: Orbit Books.pl
dc.description.referencesClute, John, Paul J. McAuley (1997), ‘Steampunk’, w: John Clute, John Grant (red.), The Encyclopedia of Fantasy, Londyn: Orbit Books.pl
dc.description.referencesFulińska, Agnieszka (2003), ‘Dlaczego literatura popularna jest popularna?’, Teksty Drugie: 3, ss. 55-66.pl
dc.description.referencesGaiman, Neil (2014), Nigdziebądź, przekł. Paulina Braiter, Warszawa: Wydawnictwo Mag.pl
dc.description.referencesGolka, Marian (1997), ‘Wielokulturowość miasta’, (w:) Anna Zeidler-Janiszewska (red.), Pisanie miasta – czytanie miasta, Poznań: Fundacja Humaniora.pl
dc.description.referencesIrvine, Alexander C. (2012), ‘Urban fantasy’, w: Edward James, Farah Mendlesohn (red.), The Cambridge Companion to Fantasy Literature, Cambridge: Cambridge University Press, ss. 200-213.pl
dc.description.referencesKaczor, Katarzyna (2012), ‘We władzy dyskursów. O polskich definicjach fantasy’, w: Anna Gemra, Konrad Dominas (red.), Między przymusem a akceptacją: meandry władzy w literaturze i kulturze popularnej, Wrocław: Pracownia Literatury i Kultury Popularnej oraz Nowych Mediów, ss. 25-44.pl
dc.description.referencesLemann, Natalia (2014), ‘Steampunk’, Zagadnienia Rodzajów Literackich: 1 (57), ss. 344-349.pl
dc.description.referencesMaund, Kari (2012), ‘Reading the fantasy series’, w: Edward James, Farah Mendlesohn (red.), The Cambridge Companion to Fantasy Literature, Cambridge: Cambridge University Press, ss. 147-153.pl
dc.description.referencesMaj, Krzysztof M. (2015), Allotopie. Topografia światów fikcjonalnych, Kraków: Universitas.pl
dc.description.referencesOlkusz, Ksenia (2008), ‘Hybrydy gatunkowe, czyli kryminalno-gotyckie zagadki Anny Kańtoch’, Literatura i Kultura Popularna: 14, ss. 69-91.pl
dc.description.referencesOlkusz, Ksenia (2016), ‘Romans paranormalny’, Zagadnienia Rodzajów Literackich: 1 (59), ss. 104-110.pl
dc.description.referencesSapkowski, Andrzej (2011), Rękopis znaleziony w smoczej jamie. Kompendium wiedzy o literaturze fantasy, Warszawa: SuperNowa.pl
dc.description.referencesStabbleford, Brian (2005), ‘Urban fantasy’, w: Brian Stabbleford (red.) Historical Dictionaryof Fantasy Literature, Lanham, Maryland: The Scarecow Press.pl
dc.description.referencesStaggs, Matt (2011), ‘A Coversation with Ben Aaronovitch, Author, Midnight Riot’, Suvudu.com, online: http://sf-fantasy.suvudu.com/2011/02/a-conversation-with-ben-aaronovitch-author-midnight-riot.html [dostęp: 28.12.2017].pl
dc.description.referencesStasiewicz, Piotr (2016), Między światami. Intertekstualność i postmodernizm w literaturze fantasy, Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.pl
dc.description.referencesŚwierkocki, Maciej (2012), ‘Fantasy’, w: Grzegorz Gazda (red.), Słownik rodzajów i gatunków literackich, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.pl
dc.description.referencesTrębicki, Grzegorz (2014), Synkretyzm fantasy. Fantasy świata wtórnego: literatura, kultura, mit, Kraków: Wydawnictwo Libron.pl
dc.description.referencesUpstone, Sarah (2016), Rethinking Race and Identity in Contemporary British Fiction, New York: Routledge.pl
dc.description.referencesWeinstock, Jeffrey Andrew (2016), ‘The New Weird”, w: Ken Gelder (red.) New Directions in Popular Fiction: Genre, Distribution, Reproduction, Londyn: Palgrave McMillan, ss. 177-200.pl
dc.description.referencesYoung, Helen (2016), Race and Popular Fantasy Literature: Habits of Whiteness, London, New York: Routledge [Edycja Kindle].pl
dc.description.referencesZgorzelski, Andrzej (1989), ‘SF jako pojęcie historycznoliterackie’, w: Spór o SF. Antologia szkiców i esejów o science fiction, red. Ryszard Handke i in., Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, ss. 141-157.pl
dc.description.firstpage189pl
dc.description.lastpage208pl
dc.identifier.citation2Narracje fantasytyczne, red. Ksenia Olkusz, Krzysztof M. Majpl
Występuje w kolekcji(ach):Książki/Rozdziały (WFil)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Fantastyczny_tygiel_synkretyzm_gatunkowy.pdf3,84 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons