REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/661
Tytuł: Kompetencje do komunikacji międzykulturowej w świetle procesów samooceny w warunkach historycznego zróżnicowania regionu i procesów migracyjnych
Inne tytuły: Competency for intercultural communications in the light of selfevaluation in context of multiculturality of the region and migration processes – empirical results
Autorzy: Misiejuk, Dorota
Słowa kluczowe: intercultural communication
competence
self-evaluation
komunikacja międzykulturowa
kompetencja
samoocena
Data wydania: 2013
Data dodania: 19-lut-2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Pogranicze. Studia Społeczne, T. XXI, 2013, s. 37-44
Abstrakt: The article discusses the processes of self-evaluation about intercultural communication competency of the individual. On the basis of gathered quantitative data, the author discusses a psychological level of understanding cultural difference and contextual influences in this regard. Three main perspectives were established when discussing intercultural communication competency of the individual. First, it is a social standard of multiculturalism. That perspective shows openness of individuals toward cultural plurality in the public life. Second is constructing community in the perspective of cultural plurality, and third is a sphere of skills needed for effective communication between individuals and groups when cultural difference is engaged.
Afiliacja: Katedra Edukacji Międzykulturowej, Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku
URI: http://hdl.handle.net/11320/661
DOI: 10.15290/pss.2013.21.03
ISSN: 1230-2392
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (CEN)
Artykuły naukowe (WNoE)
Pogranicze. Studia Społeczne, 2013, tom XXI

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Pogranicze_21_Misiejuk.pdf94,99 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.