REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6595
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorSzymula, Robert-
dc.date.accessioned2018-05-24T10:56:01Z-
dc.date.available2018-05-24T10:56:01Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citationBiałostockie Archiwum Językowe, nr 17, 2017, s. 245-253pl
dc.identifier.issn1641-6961-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/6595-
dc.description.abstractThe political discourse is a complex linguistic phenomenon which attracts attention of many scientists from different fields, which shows its interdisciplinary character. The inaugural speech of president elect is one of the most important genres of political discourse. The tradition of this genre was formed many years ago in the United States of America. It is a relatively new for Russia, but a very important genre of Russian political discourse. Thanks to intention of the speech (unification of nation), its emotional saturation, conformity of its content and citizens’ expectations the inaugural speech is an effective instrument of political activity. The material for the research was Russian Presidents’ speeches (president Putin: 2000, 2004, 2012, President Medvedev: 2008). This work is devoted to the analysis of their features: a composition, a subject–matter, lexical features, functions of the speech and their realization.pl
dc.description.abstractDyskurs polityczny to złożone zjawisko językowe, które przyciąga uwagę wielu badaczy z różnych dziedzin, co świadczy o jego interdyscyplinarności. Mowa inauguracyjna prezydenta elekta jest jednym z najważniejszych gatunków tego typu dyskursu. Jego tradycja wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych. Jest to stosunkowo nowy dla Rosji, ale bardzo ważny gatunek rosyjskiego dyskursu politycznego. Dzięki intencji przemówienia (zjednoczenia narodu), jego nasyceniu emocjonalnemu, zgodności jego treści i oczekiwań obywateli, mowa inauguracyjna jest skutecznym instrumentem aktywności politycznej. Materiałem do badań były przemówienia prezydentów Rosji (prezydent Putin: 2000, 2004, 2012, prezydent Miedwiediew: 2008). Praca poświęcona jest analizie ich kompozycji, treści, cech leksykalnych, funkcji i ich realizacji.pl
dc.language.isoenpl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu w Białymstokupl
dc.subjectpolitical discoursepl
dc.subjectpresidentpl
dc.subjectRussiapl
dc.subjectdyskurs politycznypl
dc.subjectprezydentpl
dc.subjectRosjapl
dc.titleDistinctive features of russian presidents’ inaugural speechespl
dc.title.alternativeCechy mów inauguracyjnych prezydentów rosyjskichpl
dc.typeArticlepl
dc.identifier.doi10.15290/baj.2017.17.15-
dc.description.Emailrszymula@interia.plpl
dc.description.AffiliationUniwersytet w Białymstokupl
dc.description.referencesИнаугурационные речи Президентов США от Джорджа Вашингтона до Джорджа Буша, 2001, Общ. ред. и коммент.: Ә. А. Иванян, Москва.pl
dc.description.referencesПатюкова Р.В., 2008, Топосы как средство реализации функций инаугурационных обращений президентов США в жанре устного политического дискурса, in: “Вестник Адыгейского государственного университета”, Вып. 10 (38), p. 74–78.pl
dc.description.referencesПочепцов Г.Г., 2001, Теория коммуникации, Москва.pl
dc.description.referencesТамзина А.Т., 2001, Проблемы современной американской президентской риторики, Абакан.pl
dc.description.referencesШейгал Е.И., 2002, Инаугурационное обращение как жанр политического дискурса, in: Жанры речи, 3, Саратов, p. 205–214.pl
dc.description.referencesШейгал Е.И., 2000, Семиотика политического дискурса, Волгоград.pl
dc.description.referencesCampbell K.K., 1981, Jamieson K.H., Inaugurating the presidency, in: Presidential studiem quarterly, V. 10, New York, p. 394–411.pl
dc.description.referencesJoslyn R., 1986, Keeping Politics in the Study of Political Discourse, Columbia (S. Car.).pl
dc.description.volume17pl
dc.description.firstpage245pl
dc.description.lastpage253pl
dc.identifier.citation2Białostockie Archiwum Językowepl
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WFil)
Białostockie Archiwum Językowe, 2017, nr 17

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BAJ_17_2017_R_Szymula_Distinctive_features_of_russian_presidents.pdf98,5 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.