REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6580
Tytuł: Sytuacja mieszkaniowa gospodarstw domowych emerytów w Polsce w latach 2009- 2015
Inne tytuły: Housing situation of pensioner households in Poland, 2009-2015
Autorzy: Matel, Anna
Słowa kluczowe: srebrna gospodarka
senior
ludzie starsi
starzenie się populacji
rynek mieszkaniowy
potrzeby mieszkaniowe
silver economy
senior
elderly people
aging of the population
housing market
housing needs
Data wydania: 2017
Data dodania: 22-maj-2018
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Studia Ekonomiczne, Nr 6(90) 2017, s. 107-123
Abstrakt: Celem opracowania jest ocena zmian w sytuacji mieszkaniowej gospodarstw domowych emerytów w Polsce w latach 2009-2015. Metodyka badań: W opracowaniu dokonano wyboru wskaźników obrazujących sytuację mieszkaniową gospodarstw domowych emerytów w Polsce. Dane podzielono na trzy kategorie, takie jak: warunki mieszkaniowe, sytuacja dochodowa oraz struktura demograficzna gospodarstw domowych. W analizie wykorzystano dane gromadzone przez Główny Urząd Statystyczny, w tym głównie wyniki badania budżetów gospodarstw domowych oraz raporty GUS w zakresie emerytur i rent w Polsce. Badania wykazały, że w obszarze warunków mieszkaniowych gospodarstw domowych emerytów w analizowanym okresie większość zmian miała pozytywny charakter. Negatywne zmiany – z punktu widzenia sytuacji mieszkaniowej – zaszły w obszarze struktury demograficznej gospodarstw domowych emerytów (zmniejszenie przeciętnej liczby osób w gospodarstwie domowym oraz wzrost udziału jednoosobowych gospodarstw domowych). W obszarze sytuacji ekonomicznej część zmian (w tym dotycząca poziomu emerytur w relacji do średniego poziomu dochodów w gospodarce narodowej) była pozytywna. Jednak zaszły negatywne zmiany w zakresie zadłużenia, związanego z użytkowaniem mieszkania.
The purpose of this study is to investigate changes in the housing situation of pensioner households in Poland in 2009-2015. The author identifies indicators describing the housing situation of Polish pensioners, dividing them into three categories: housing conditions, economic situation, and demographic structure of pensioner households. The variation coefficient of most indicators was found to be low. The analysis is based on data from the Central Statistical Office, mainly on the results of a survey concerning household budgets and reports regarding pensions in Poland. The research indicates that most of the changes are positive in the area of the level of satisfying pensioners' housing needs. There were negative changes in the demographic structure of pensioner households (lower average number of persons per household and higher percentage of single-person households). As far as economic situation is concerned, some of the changes (including the level of income in relation to the average income in the national economy) are positive. However, negative changes occurred in the level of households’ debt related to housing maintenance.
Afiliacja: Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet w Białymstoku
E-mail: a.matel@uwb.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/6580
DOI: 10.15290/ose.2017.06.90.09
ISSN: 1506-7637
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WEiF)
Optimum. Studia Ekonomiczne, 2017, nr 6(90)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Optimum_6_2017_A_Matel_Sytuacja_mieszkaniowa_gospodarstw_domowych_emerytow.pdf231,74 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.