REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6578
Tytuł: Wybrane aspekty funkcjonowania akademickich inkubatorów przedsiębiorczości w Polsce
Inne tytuły: Selected aspects of Academic Business Incubators in Poland
Autorzy: Siemieniuk, Łukasz
Słowa kluczowe: przedsiębiorczość akademicka
Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości
academic entrepreneurship
Academic Business Incubators
Data wydania: 2017
Data dodania: 21-maj-2018
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Studia Ekonomiczne, Nr 6(90) 2017, s. 79-92
Abstrakt: Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości (AIP) zapewniają unikalne środowisko dla aktywności gospodarczej w Polsce. Pojawiły się w celu dostosowania się do poszczególnych potrzeb praktyki nauczania przyszłych przedsiębiorców, a także pomagania im w podejmowaniu pierwszych kroków w zakładaniu oraz rozwijaniu własnego biznesu. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości najlepiej wspomagają przedsiębiorczość dzięki promowaniu i wspieraniu przedsiębiorczości, co prowadzi do rozwoju społeczno-gospodarczego regionu i kraju. Celem publikacji jest omówienie istoty Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości oraz zaprezentowanie wybranych aspektów ich funkcjonowania jako instytucjonalnej formy rozwoju przedsiębiorczości akademickiej w Polsce.
Academic Business Incubators (AIP) provide a unique environment for economic activity in Poland. They were established to meet the various needs associated with practical training of future entrepreneurs and to help them take their first steps in setting up and developing their own businesses. Academic Business Incubators best support entrepreneurship by promoting and fostering entrepreneurship, leading to the socio-economic development of the region and the entire country. The aim of the paper is to discuss the essence of Academic Business Incubators and present issues of their functioning as an institutional approach to developing academic entrepreneurship in Poland.
Afiliacja: Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet w Białymstoku
E-mail: l.siemieniuk@uwb.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/6578
DOI: 10.15290/ose.2017.06.90.07
ISSN: 1506-7637
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WEiF)
Optimum. Studia Ekonomiczne, 2017, nr 6(90)

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.