REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6577
Tytuł: Wpływ innowacji w sektorze usług na zmiany strukturalne w zatrudnieniu w Polsce
Inne tytuły: Impact of innovation in utilities sector on structural changes in Polish labour market
Autorzy: Karpińska, Kinga
Słowa kluczowe: innowacje
sektor usług
zatrudnienie
zmiany strukturalne
innovations
services sector
employment
structural changes
Data wydania: 2017
Data dodania: 21-maj-2018
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Studia Ekonomiczne, Nr 6(90) 2017, s. 62-78
Abstrakt: Celem opracowania jest przedstawienie zmian strukturalnych w zatrudnieniu w Polsce pod wpływem innowacji w sektorze usług. Analizy zostały przeprowadzone na podstawie dostępnych danych statystycznych zawartych w Głównym Urzędzie Statystycznym, który stosuje zalecenie metodologiczne zgodnie z wieloletnim programem badawczym Community Innovation Survey (CIS) opartym na międzynarodowej metodologii Oslo (Oslo Manual). Na podstawie tej analizy można skonstatować, że wzrasta zatrudnienie w tych sekcjach sektora usług, które w ostatnich latach wprowadzały innowacje. Dotyczy to głównie sektora usług biznesowych oraz działalności wykorzystujących nowe rozwiązania technologiczne.
The purpose of this paper is to present the structural changes in employment in Poland, under the influence of innovations in the services sector. Analyses were carried out on the basis of statistical data from the Central Statistical Office, which uses a methodology recommended by the multiannual research program Community Innovation Survey (CIS) deriving from the international Oslo methodology (Oslo Manual). The analysis clearly shows that employment has been increasing in these parts of the service sector which have been applying innovations in the recent years. This is mainly true about the business services sector and the activities that use new technologies.
Afiliacja: Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet w Białymstoku
E-mail: k.karpinska@uwb.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/6577
DOI: 10.15290/ose.2017.06.90.06
ISSN: 1506-7637
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WEiF)
Optimum. Studia Ekonomiczne, 2017, nr 6(90)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Optimum_6_2017_K_Karpinska_Wplyw_innowacji_w_sektorze_uslug.pdf235,1 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.