REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6566
Tytuł: Język polityki w konspiracyjnym nurcie prasy tajnej okresu powstania styczniowego (na przykładzie leksyki nacechowanej ekspresywnie)
Inne tytuły: Political language in the conspiracy movement of secret journals from the January Uprising (based on expressive lexis)
Autorzy: Mariak, Leonarda
Słowa kluczowe: January Uprising
secret press
stylistic and language phenomena
language expression
Data wydania: 2017
Data dodania: 17-maj-2018
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białostockie Archiwum Językowe, nr 17, 2017, s. 123-134
Abstrakt: The article presents the stylistic and functional analysis of names of enemies and defenders used in secret journals from the January Uprising. The language treatments of the editors (metaphorisation od meanings, uncharacterized synonyms) were also taken into consideration. Thanks to them they could transfer monothematic contents and perform ideological and canvassing tasks. The examined category of names constitutes a significant language element of those texts, which enables to address the key issues of political language in the conspiracy press, in particular the system of norms and values that it represents and the means for its implementation in specific linguistic behaviours.
Afiliacja: Uniwersytet Szczeciński, Wydział Filologiczny
E-mail: lenam@vp.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/6566
DOI: 10.15290/baj.2017.17.07
ISSN: 1641-6961
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Archiwum Językowe, 2017, nr 17

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BAJ_17_2017_L_Mariak_Jezyk_polityki.pdf145,37 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.