REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6549
Tytuł: Zrozumieć Innego. Międzykulturowa kompetencja komunikacyjna w procesie uczenia się języka polskiego jako obcego
Autorzy: Młynarczuk-Sokołowska, Anna
Szostak-Król, Katarzyna
Słowa kluczowe: Międzykulturowa kompetencja komunikacyjna
nauczanie języka polskiego jako obcego
edukacja międzykulturowa
Data wydania: 2016
Data dodania: 10-maj-2018
Wydawca: Fundacja Dialog
Nota biograficzna: Anna Młynarczuk-Sokołowska – doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki, pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu w Białymstoku, wiceprezes Zarządu Fundacji Uniwersytetu w Białymstoku. Jako teoretyk i praktyk zajmuje się edukacją międzykulturową. Jej zainteresowania koncentrują się głównie wokół metodyki i projektowania międzykulturowej edukacji nieformalnej. Jest autorką tekstów naukowych z tego zakresu (np. Intercultural Non-formal Education Issues on the Agenda of Polish Non-governmental Organizations – a research report „The New Educational Review” 2014), redaktorką monografii naukowo-metodycznych (np. Przygody Innego. Bajki w edukacji międzykulturowej, 2011), realizatorką projektów badawczych (np. Międzykulturowa edukacja nieformalna w Polsce na przykładzie działalności organizacji pozarządowych, Narodowe Centrum Nauki) oraz społecznych (np. Ku wzbogacającej różnorodności). Pracuje z cudzoziemcami m.in. jako doradca międzykulturowy w Fundacji „Dialog”. Prowadzi warsztaty międzykulturowe w szkołach, zajęcia z języka polskiego jako obcego w Ośrodku Pobytowym dla Cudzoziemców w Białymstoku itd. Za działalność w obszarze edukacji międzykulturowej została m.in. laureatką pierwszego miejsca w konkursie Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP.
Katarzyna Szostak-Król – doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa (uzyskany w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk w  Warszawie w  2008 roku), wicedyrektor Szkoły Podstawowej Nr 26 im. S. Staszica w Białymstoku. Do jej zainteresowań naukowych należą: regionalne i dialektalne odmiany języka polskiego, język pisarzy, metodyka nauczania języka polskiego jako obcego oraz edukacja międzykulturowa. Od kilku lat pracuje z uchodźcami w charakterze nauczyciela języka polskiego jako obcego. Prowadzi zajęcia i warsztaty integrujące środowisko dzieci polskich i czeczeńskich w oparciu o autorskie programy edukacyjne. Angażuje się w projekty dotyczące wielokulturowości, jest m.in. inicjatorką międzyszkolnego konkursu pt. Różnorodność przestrzenią dialogu skierowanego do dzieci. Zajmuje się opracowywaniem materiałów metodycznych: scenariuszy zajęć edukacyjnych, bajek międzykulturowych (np. zob. w: Przygody Innego. Bajki w edukacji międzykulturowej, Różnorodność. Twórcza aktywność. Inkluzja w edukacji). Prywatnie: żona, mama 10–letniej Marysi i 7–letniego Jasia.
E-mail: a.mlynarczuk-sokolowska@uwb.edu.pl
Sponsorzy: Publikacja ukazała się w ramach projektu „Białystok dla Integracji”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa.
Dodruk publikacji został wykonany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Opis: Współpraca: Szkoła Podstawowa Nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku.
Prace plastyczne i pisemne zawarte w książce zostały wykonane przez dzieci cudzoziemskie narodowości czeczeńskiej i ukraińskiej, podczas zajęć z języka polskiego jako obcego prowadzonych w Ośrodku Pobytowym dla Cudzoziemców „Zajazd Budowlani” w Białymstoku i Szkole Podstawowej Nr 26 w Białymstoku przez Annę Młynarczuk-Sokołowską, Katarzynę Szostak-Król oraz Elżbietę Chołko.
URI: http://hdl.handle.net/11320/6549
ISSN: 978-83-941555-3-7
Typ Dokumentu: Book
Występuje w kolekcji(ach):Książki/Rozdziały (WNoE)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Zrozumiec Innego.pdf5,17 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.