REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6520
Tytuł: Z problematyki stosowania przepisów regulujących „dyspozycję wkładem na wypadek śmierci”
Inne tytuły: From the Issues of Application of Provisions of the Instruction Concerning the Disposal of a Deposit in the Event of Death
Autorzy: Leśkiewicz, Katarzyna
Słowa kluczowe: disposal of the deposit in the event of death
banking act
legitim preserve
dyspozycja wkładem
zachowek
prawo bankowe
Data wydania: 2017
Data dodania: 24-kwi-2018
Wydawca: Temida 2
Źródło: Białostockie Studia Prawnicze, Vol. 22 nr 4, 2017, s. 85-94
Abstrakt: The subject of the paper is the issue of application of the provisions governing the instruction concerning the disposal of a deposit in the event of death. The institution above mentioned is used in banking practice and cooperative banking. The legislator decided that the amounts paid on the title of the instruction concerning the disposal of the deposit in the event of death, in accordance with Article 56 sec. 1 of the Banking Act and Article 14 sec. 1 p. 2 of the Act on the Cooperative Cash Saving Bank, shall not be included in the account holder’s estate. The aim of the paper is to answer the question - how the amounts paid on the title of the instruction concerning the disposal of the deposit in the event of death should be treated given the provisions of Article 993 and 996 of the Civil Code. In her conclusions the author states that the amounts paid on the title of the instruction concerning the disposal of the deposit in the event of death should be treated in the same way as gratuitous donations, regulated by Article 993 and 996 of the Code.
Afiliacja: Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Nota biograficzna: Katarzyna Leśkiewicz – doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Rolnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny.
Katarzyna Leśkiewicz – PhD in law, assistant professor Department of Agrarian Law, Faculty of Law and Administration, Adam Mickiewicz University in Poznań. Attorney at law.
E-mail: kles@amu.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/6520
DOI: 10.15290/bsp.2017.22.04.06
ISSN: 1689-7404
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Studia Prawnicze, 2017, Vol. 22 nr 4

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.