REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6520
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorLeśkiewicz, Katarzyna-
dc.date.accessioned2018-04-24T11:06:06Z-
dc.date.available2018-04-24T11:06:06Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citationBiałostockie Studia Prawnicze, Vol. 22 nr 4, 2017, s. 85-94pl
dc.identifier.issn1689-7404-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/6520-
dc.description.abstractThe subject of the paper is the issue of application of the provisions governing the instruction concerning the disposal of a deposit in the event of death. The institution above mentioned is used in banking practice and cooperative banking. The legislator decided that the amounts paid on the title of the instruction concerning the disposal of the deposit in the event of death, in accordance with Article 56 sec. 1 of the Banking Act and Article 14 sec. 1 p. 2 of the Act on the Cooperative Cash Saving Bank, shall not be included in the account holder’s estate. The aim of the paper is to answer the question - how the amounts paid on the title of the instruction concerning the disposal of the deposit in the event of death should be treated given the provisions of Article 993 and 996 of the Civil Code. In her conclusions the author states that the amounts paid on the title of the instruction concerning the disposal of the deposit in the event of death should be treated in the same way as gratuitous donations, regulated by Article 993 and 996 of the Code.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherTemida 2pl
dc.subjectdisposal of the deposit in the event of deathpl
dc.subjectbanking actpl
dc.subjectlegitim preservepl
dc.subjectdyspozycja wkładempl
dc.subjectzachowekpl
dc.subjectprawo bankowepl
dc.titleZ problematyki stosowania przepisów regulujących „dyspozycję wkładem na wypadek śmierci”pl
dc.title.alternativeFrom the Issues of Application of Provisions of the Instruction Concerning the Disposal of a Deposit in the Event of Deathpl
dc.typeArticlepl
dc.identifier.doi10.15290/bsp.2017.22.04.06-
dc.description.Emailkles@amu.edu.plpl
dc.description.BiographicalnoteKatarzyna Leśkiewicz – doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Rolnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny.pl
dc.description.BiographicalnoteKatarzyna Leśkiewicz – PhD in law, assistant professor Department of Agrarian Law, Faculty of Law and Administration, Adam Mickiewicz University in Poznań. Attorney at law.pl
dc.description.AffiliationUniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniupl
dc.description.referencesBieniek B., Komentarz do przepisów 51-56, 104 Prawa bankowego, (w:) J. Ignaczewski (red.), Małżeńskie prawo majątkowe. Komentarz, Warszawa 2017.pl
dc.description.referencesGłuchowski P.M., Umowa rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, Oficyna 2009.pl
dc.description.referencesGronkiewicz-Waltz H. (red.), Prawo bankowe. Komentarz, Warszawa 2013.pl
dc.description.referencesHerbet A., Pawłowski S., Zakrzewski P., Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. Komentarz, Warszawa 2014.pl
dc.description.referencesKordasiewicz B., (w:) B. Kordasiewicz (red.), System Prawa Prywatnego. Tom 10, Warszawa 2015.pl
dc.description.referencesKsiężak P., (w:) K. Osajda (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2017.pl
dc.description.referencesLichorowicz A., Dziedziczenie gospodarstwa rolnego w świetle art. 90 ustawy o ubezpieczeniu rolników, „Państwo i Prawo” 1992, z. 4.pl
dc.description.referencesOfiarski Z., Prawo bankowe. Komentarz, Warszawa 2013.pl
dc.description.referencesPazdan M., (w:) K. Pietrzykowski (red.), KC. Komentarz, t. 2, Warszawa 2013.pl
dc.description.referencesPyzioł W., Pozatestamentowe formy dysponowania wkładem oszczędnościowym na wypadek śmierci, (w:) Księga Pamiątkowa dla uczczenia pracy naukowej Profesora Kazimierza Kruczalaka, t. V, 1999.pl
dc.description.referencesRakiewicz F., Charakter prawny dyspozycji wkładem na wypadek śmierci (art. 56 ustawy – PrBank) – cz. II, „Monitor Prawniczy” 2005.pl
dc.description.referencesRogoń D., (w:) F. Zoll (red.), Prawo bankowe. Komentarz, Warszawa 2005.pl
dc.description.referencesSmykla B., Prawo bankowe. Komentarz, Warszawa 2011.pl
dc.description.referencesTollik R., (w:) W. Góralczyk (red.), Prawo bankowe. Komentarz, Warszawa 1999.pl
dc.description.volume22
dc.description.number4
dc.description.firstpage85pl
dc.description.lastpage94pl
dc.identifier.citation2Białostockie Studia Prawniczepl
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Studia Prawnicze, 2017, Vol. 22 nr 4

Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.