REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6414
Tytuł: ХХIII Мiжнародная навуковая канферэнцыя “Шлях да ўзаемнасцi” Беласток 22–23 верасня 2017 г.
Autorzy: Альштынюк, Анна
Data wydania: 2017
Data dodania: 27-mar-2018
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białorutenistyka Białostocka, T. 9, 2017, s. 431-432
Nota biograficzna: Alsztyniuk Anna (Альштынюк Анна), doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Filologiczny, Katedra Filologii Białoruskiej (asystent).
URI: http://hdl.handle.net/11320/6414
DOI: 10.15290/bb.2017.09.36
ISSN: 2081–2515
Typ Dokumentu: Other
Występuje w kolekcji(ach):Białorutenistyka Białostocka, 2017, tom 9
Sprawozdania/Raporty (WFil)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BB_36_9_2017.pdf112,09 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.