REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6413
Tytuł: Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Topos domu w literaturach wschodniosłowiańskich” Białystok, 11–12 maja 2017 r.
Autorzy: Тварановiч, Галiна
Data wydania: 2017
Data dodania: 27-mar-2018
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białorutenistyka Białostocka, T. 9, 2017, s. 429-431
URI: http://hdl.handle.net/11320/6413
DOI: 10.15290/bb.2017.09.35
ISSN: 2081–2515
Typ Dokumentu: Other
Występuje w kolekcji(ach):Białorutenistyka Białostocka, 2017, tom 9
Sprawozdania/Raporty (WFil)

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.