REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6408
Tytuł: Беларускiя пiсьменнiкi аб сваiм лагерным вопыце
Inne tytuły: Katarzyna Drozd, Białoruska proza łagrowa, Warszawa 2016, ss. 252
Autorzy: Саковiч, Анна
Data wydania: 2017
Data dodania: 27-mar-2018
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białorutenistyka Białostocka, T. 9, 2017, s. 408-414
URI: http://hdl.handle.net/11320/6408
DOI: 10.15290/bb.2017.09.31
ISSN: 2081–2515
Typ Dokumentu: Other
Występuje w kolekcji(ach):Białorutenistyka Białostocka, 2017, tom 9
Varia (WFil)

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.