REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6404
Tytuł: Новае вымярэнне класiчнага радка: элiтнае прачытанне класiкi
Inne tytuły: Iгар Жук, Прыхiнуцца да крынiцы, Гродна: ГрДУ iмя Я. Купалы 2017, сс. 235
Autorzy: Сабуць, Алiна
Data wydania: 2017
Data dodania: 27-mar-2018
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białorutenistyka Białostocka, T. 9, 2017, s. 397-404
URI: http://hdl.handle.net/11320/6404
DOI: 10.15290/bb.2017.09.29
ISSN: 2081–2515
Typ Dokumentu: Other
Występuje w kolekcji(ach):Białorutenistyka Białostocka, 2017, tom 9

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BB_29_9_2017.pdf184,99 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.