REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6391
Tytuł: Вобраз сям’i ў аповесцi Андрэя Федарэнкi “Цiша”
Inne tytuły: Obraz rodziny w utworze Andreja Fiedarenki „Cisza”
The family image in Andrey Fedorenko’s “Silence”
Autorzy: Альштынюк, Анна
Słowa kluczowe: dom
rodzina
dojrzewanie
samotność
konflikty w rodzinie
home
family
puberty
loneliness
conflicts in family
Data wydania: 2017
Data dodania: 26-mar-2018
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białorutenistyka Białostocka, T. 9, 2017, s. 281-292
Abstrakt: Autorka artykułu analizuje utwór „Cisza” wybitnego białoruskiego twórcy Andreja Fiedarenki. Pisarz przedstawia życie trzech pokoleń rodziny Dworaków, porusza problem dojrzewania i wpływu środowiska na kształtowanie się charakteru dziecka. Ukazanie trudnych relacji rodzinnych, różnic charakterów i życiowych priorytetów bohaterów staje się pretekstem do rozważań nad życiem współczesnego człowieka, jego stosunkiem do historii i przyrody.
The author of the article analyzes Andrey Fedorenko’s “Silence”. The writer describes the life of three generations of the Dvoraks family, discusses the question of puberty and the influence of the surroundings on a child’s character. Presenting difficult family relations, different characters and lifelong priorities becomes an excuse to consider life of a contemporary man, his attitude to history and nature.
Afiliacja: Унiверсiтэт у Беластоку
Nota biograficzna: Alsztyniuk Anna (Альштынюк Анна), doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Filologiczny, Katedra Filologii Białoruskiej (asystent).
URI: http://hdl.handle.net/11320/6391
DOI: 10.15290/bb.2017.09.20
ISSN: 2081–2515
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WFil)
Białorutenistyka Białostocka, 2017, tom 9

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BB_20_9_2017.pdf262,73 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.