REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6378
Tytuł: Фонтанный дом в жизни и творчестве Анны Ахматовой
Inne tytuły: Dom na Fontance w życiu i twórczości Anny Achmatowej
Fountain House in Anna Akhmatova’s life and oeuvre
Autorzy: Федорчук, Ирина
Słowa kluczowe: A. Achmatowa
Dom na Fontance
„Poemat bez bohatera”
„Enuma elisz”
A. Akhmatova
Fountain House
“Poem without a Hero”
“Enuma Elish”
Data wydania: 2017
Data dodania: 23-mar-2018
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białorutenistyka Białostocka, T. 9, 2017, s. 155-179
Abstrakt: Artykuł jest poświęcony Pałacowi Szeremietiewa na Fontance w St. Petersburgu, znanemu jako „Dom na Fontance”, gdzie poetka mieszkała przez prawie 35 lat. Tutaj Achmatowa zaczęła pisać „Poemat bez bohatera”, dramatyczne wyznanie Elizeusza. Wiele wierszy poetki i jej proza związanych jest z tym domem. Dom na Fontance stał się ważnym miejscem jej pracy twórczej.
The article is devoted to the Sheremetev Palace at 34 Fontanka River Embankment in Saint Petersburg, nicknamed Fountain House, in which the poetess lived for almost 35 years. Here Akhmatova began writing her “Poem without a Hero”, the drama of Enum Elish. Many of her poems and her prose are connected with this house. Fountain House became the most important location in her creative activity.
Afiliacja: Университет Щетинский
Nota biograficzna: Fedorczuk Irina (Ирина Федорчук), doktor habilitowana nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Filologiczny, Zakład Historii Literatur Słowiańskich, (profesor nadzwyczajny US).
URI: http://hdl.handle.net/11320/6378
DOI: 10.15290/bb.2017.09.11
ISSN: 2081–2515
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białorutenistyka Białostocka, 2017, tom 9

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.