REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6315
Tytuł: Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego mieszkającego za granicą – teoretyczne studium przypadku
Inne tytuły: Rejection of inheritance on behalf of a minor living abroad – theoretical case study
Autorzy: Żukowska, Małgorzata
Bagan-Kurluta, Katarzyna
Słowa kluczowe: inheritance
the minor
rejection of inheritance
regulation concerning
succession
spadek
małoletni
odrzucenie spadku
rozporządzenie spadkowe
Data wydania: 2017
Data dodania: 16-lut-2018
Wydawca: Temida 2
Źródło: Białostockie Studia Prawnicze, Vol. 22 nr 3, 2017, s. 63-75
Abstrakt: The subject of the article is one of the problems arising from the application of unifi ed solutions concerning the law of succession in cross-border relations, namely, the eff ectiveness of the rejection of inheritance on behalf of a minor residing abroad. The problem stems from the multiplicity of issues concerning the rejection of inheritance in legal transactions with foreign countries. The lack of comprehensive legal regulation, as well as case law or doctrine in this area cause a lack of legal certainty as to the outcome of a case. A hypothetical situation was created for the purpose of the article to indicate the complexity of the problem and to try to resolve it.
Afiliacja: Małgorzata Żukowska - Uniwersytet w Białymstoku
Katarzyna Bagan-Kurluta - Uniwersytet w Białymstoku
Nota biograficzna: Małgorzata Żukowska – PhD Candidate at the Institute of Private International Law, Department of Civil Law, Faculty of Law, University of Bialystok.
Małgorzata Żukowska – doktorantka w Zakładzie Prawa Prywatnego Międzynarodowego, Katedra Prawa Cywilnego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.
Katarzyna Bagan-Kurluta – Associate Professor at the University of Białystok, Head of the Private International Law Institute, Faculty of Law at the University of Bialystok. Attorney at law.
Katarzyna Bagan-Kurluta – profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Cywilnego Uniwersytetu w Białymstoku, kierownik Zakładu Prawa Prywatnego Międzynarodowego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, adwokat.
E-mail: Małgorzata Żukowska - mproniewicka@o2.pl
Katarzyna Bagan-Kurluta - kbkurluta@wp.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/6315
DOI: 10.15290/bsp.2017.22.03.06
ISSN: 1689–7404
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WP)
Białostockie Studia Prawnicze, 2017, Vol. 22 nr 3

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.