REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6263
Tytuł: Żeby ośmielić się tworzyć trzeba mieć odwagę myślenia. Czyli ikonografia prof. Jerzego Nowosielskiego jako wyraz świadomości religijnej
Inne tytuły: The courage to reflect is the bravery to create. The iconography of prof. Jerzy Nowosielski as an expression of religious consciousness
Autorzy: Tarasiuk, Tomasz
Słowa kluczowe: Jerzy Nowosielski
icon art
contemporary icon
Orthodoxy
sacral image
Polish iconography
sztuka ikony
współczesna ikona
prawosławie
obraz sakralny
polska ikonografia
Data wydania: 2017
Data dodania: 2-lut-2018
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Elpis, T. 19, 2017, s. 107-112
Abstrakt: This paper synthesizes the content that accurately and clearly reveals the essence of the sacred image commonly known as an icon. Professor Nowosielski has translated this content - that stems directly from the Tradition of the Orthodox Church and vivid religious experience - into contemporary, comprehensible language. This text shows that the novelty in the iconographic art is not merely a result of contemplation and a creatively justified artistic vision, a matter of allegiance or craft, but it is solely a combination of religious enlightenment and artistic inspiration. It proves that the canon in the icon is not understood as an external framework but as the core through which the icon exists as a work of art - the text of the Church’s faith shown on the soil of personal mystical experience and iconographer talent.
Praca ta, to synteza treści, które trafnie i prosto ujawnią nam zawartość obrazu sakralnego powszechnie nazywanego dziś ikoną. Treści te wypływają bezpośrednio z Tradycji Kościoła prawosławnego i żywego doświadczenia religijnego, a profesor tłumaczy je nam współczesnym, jakże zrozumiałym językiem. Tekst pokazuje, że nowość w sztuce ikonograficznej nie jest jedynie owocem kontemplacji oraz twórczo uzasadnionej wizji artystycznej, sprawą alegoryzmu lub rzemiosła, ale również połączeniem religijnego oświecenia oraz artystycznego natchnienia. Dowodzi, że kanon w ikonie nie jest rozumiany jako zewnętrzne ramy, ale jako rdzeń, dzięki któremu ikona istnieje jako dzieło sztuki – tekst wiary Kościoła ukazany na glebie osobistego doświadczenia mistycznego i talentu ikonografia.
Afiliacja: Instytut Sztuki w Warszawie Polskiej Akademii Nauk, Polska
E-mail: tarasiuk.tomasz@gazeta.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/6263
DOI: 10.15290/elpis.2017.19.13
ISSN: 1508-7719
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Elpis, 2017, T. 19

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
ELPIS_19_2017_T_Tarasiuk_Zeby_osmielic_sie_tworzyc_trzeba_miec_odwage_myslenia.pdf432,92 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.