REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6263
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorTarasiuk, Tomasz-
dc.date.accessioned2018-02-02T11:12:53Z-
dc.date.available2018-02-02T11:12:53Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citationElpis, T. 19, 2017, s. 107-112pl
dc.identifier.issn1508-7719-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/6263-
dc.description.abstractThis paper synthesizes the content that accurately and clearly reveals the essence of the sacred image commonly known as an icon. Professor Nowosielski has translated this content - that stems directly from the Tradition of the Orthodox Church and vivid religious experience - into contemporary, comprehensible language. This text shows that the novelty in the iconographic art is not merely a result of contemplation and a creatively justified artistic vision, a matter of allegiance or craft, but it is solely a combination of religious enlightenment and artistic inspiration. It proves that the canon in the icon is not understood as an external framework but as the core through which the icon exists as a work of art - the text of the Church’s faith shown on the soil of personal mystical experience and iconographer talent.pl
dc.description.abstractPraca ta, to synteza treści, które trafnie i prosto ujawnią nam zawartość obrazu sakralnego powszechnie nazywanego dziś ikoną. Treści te wypływają bezpośrednio z Tradycji Kościoła prawosławnego i żywego doświadczenia religijnego, a profesor tłumaczy je nam współczesnym, jakże zrozumiałym językiem. Tekst pokazuje, że nowość w sztuce ikonograficznej nie jest jedynie owocem kontemplacji oraz twórczo uzasadnionej wizji artystycznej, sprawą alegoryzmu lub rzemiosła, ale również połączeniem religijnego oświecenia oraz artystycznego natchnienia. Dowodzi, że kanon w ikonie nie jest rozumiany jako zewnętrzne ramy, ale jako rdzeń, dzięki któremu ikona istnieje jako dzieło sztuki – tekst wiary Kościoła ukazany na glebie osobistego doświadczenia mistycznego i talentu ikonografia.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu w Białymstokupl
dc.subjectJerzy Nowosielskipl
dc.subjecticon artpl
dc.subjectcontemporary iconpl
dc.subjectOrthodoxypl
dc.subjectsacral imagepl
dc.subjectPolish iconographypl
dc.subjectsztuka ikonypl
dc.subjectwspółczesna ikonapl
dc.subjectprawosławiepl
dc.subjectobraz sakralnypl
dc.subjectpolska ikonografiapl
dc.titleŻeby ośmielić się tworzyć trzeba mieć odwagę myślenia. Czyli ikonografia prof. Jerzego Nowosielskiego jako wyraz świadomości religijnejpl
dc.title.alternativeThe courage to reflect is the bravery to create. The iconography of prof. Jerzy Nowosielski as an expression of religious consciousnesspl
dc.typeArticlepl
dc.identifier.doi10.15290/elpis.2017.19.13-
dc.description.Emailtarasiuk.tomasz@gazeta.plpl
dc.description.AffiliationInstytut Sztuki w Warszawie Polskiej Akademii Nauk, Polskapl
dc.description.referencesBułhakow S., Ikona i kult ikony, Bydgoszcz 2002.pl
dc.description.referencesDokumenty Soborów Powszechnych. Tekst grecki, łaciński i polski, opr. ks. A. Baron, ks. H. Pietras, Tom I, Kraków 2001.pl
dc.description.referencesEvdokimov P., Sztuka ikony. Teologia piękna, przekł. M. Żurowska, Warszawa 1999.pl
dc.description.referencesJazykowa I., Świat ikony, przeł. ks. Henryk Paprocki, Warszawa 1998.pl
dc.description.referencesKomarowski W., Pismo ob. Ikonopisi, [w:] Prawosławnaja ikona. Kanon i stil, Moskwa 1998.pl
dc.description.referencesNowosielski J., Zagubiona bazylika. Refleksje o sztuce i wierze, Kraków 2013.pl
dc.description.referencesQuenot M., Ikona. Okno ku wieczności, przekł. H. Paprocki, Białystok 1997.pl
dc.description.referencesTrubieckoj E., Kolorowa kontemplacja. Trzy szkice o ikonie ruskiej, przekł. H. Paprocki, Białystok 1998.pl
dc.description.referencesUspienski L., Bogosłowije ikony w prawosławnoj Cerkwi, Paris 1989.pl
dc.description.referencesZnosko A., ks., Kanony Koscioła prawosławnego, Hajnówka 2000.pl
dc.description.volume19-
dc.description.firstpage107pl
dc.description.lastpage112pl
dc.identifier.citation2Elpispl
Występuje w kolekcji(ach):Elpis, 2017, T. 19

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
ELPIS_19_2017_T_Tarasiuk_Zeby_osmielic_sie_tworzyc_trzeba_miec_odwage_myslenia.pdf432,92 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.