REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6261
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorHarkovich, Natallia-
dc.date.accessioned2018-02-02T09:32:48Z-
dc.date.available2018-02-02T09:32:48Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citationElpis, T. 19, 2017, s. 85-95pl
dc.identifier.issn1508-7719-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/6261-
dc.description.abstractW artykule rozpatrywany jest, z punktu widzenia prawa cerkiewnego, konflikt pomiędzy Stefanem Zyzanią a władzą duchowną w kontekście przygotowania przez „ruskich” hierarchów Rzeczypospolitej lokalnej unii 1596 roku z Kościołem katolickim. Na podstawie analizy dokumentów dotyczących wskazanego okresu autorka dochodzi do wniosku, że zachowanie i działanie Zyzanii uwarunkowane było normami kanonicznymi Kościoła prawosławnego metropolii kijowskiej.pl
dc.description.abstractThe article is dedicated to the canonical low question in the conflict between Stefan Zizanij and spiritual authorities of the Orthodox Church which took place at Vilna (Vilnius) before the local synod at Brest (1596, admitted church union with Roman Catholics). Having based on and analysis of archive documents the author comes to conclusion that the church activity of Ztefan Zizanij was based on canonical low of Orthodox Church (of Kievan Metropoly).pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu w Białymstokupl
dc.subjectOrthodox Churchpl
dc.subjectPolish-Lithuanian Statepl
dc.subjectΧVIth centurypl
dc.subjectKievan Metropolypl
dc.subjectBrest Church Union (1596)pl
dc.subjectOrthodox Church Confraternitiespl
dc.subjectStefan Zizanijpl
dc.subjectMichail Ragozapl
dc.subjectcanonical lowpl
dc.subjectKościół Prawosławnypl
dc.subjectI Rzeczpospolitapl
dc.subjectXVI wiekpl
dc.subjectmetropolia kijowskapl
dc.subjectUnia Brzeska 1596pl
dc.subjectprawosławne bractwa cerkiewnepl
dc.subjectStefan Zyzaniapl
dc.subjectMichał Rahozapl
dc.subjectprawo kanonicznepl
dc.titleSąd cerkiewny nad Stefanem Zyzanią w kontekście stosunków wiernych i hierarchii prawosławnej w Rzeczypospolitej u schyłku XVI wiekupl
dc.title.alternativeChurch condemnation of Stefan Zizanij in the context of relationship of laymen and Orthodox Hierarchy of Rech Pospolita at the end of the 16th centurypl
dc.typeArticlepl
dc.identifier.doi10.15290/elpis.2017.19.11-
dc.description.Emailnatalliavikt@gmail.compl
dc.description.AffiliationInstytut Państwowy Szkoły Wyższej (Mińsk), Białoruśpl
dc.description.referencesAkty otnosâŝiesâ k istorii Južnoj i Zapadnoj Rossii, sobrannye i izdannye Arheografićeskoj komissiej / N. Kostomarow: W XV t. - T.1: 1361 – 1598. - SPB: Tipografia E. Praca, 1863. - 301s.pl
dc.description.referencesAkty, odnosâŝiesâ k istorii Zapadnoj Rusi, sobrannye i izdannye Arheografićeskoj komissiej: W 5 t. – T. 4. SPB.: Tipogr. 2-go otdł. Sobstw. Je. I. Wsch. kancelarii, 1851. - T. Wierzb. - 583 s.pl
dc.description.referencesBelâkova E., Cerkovnyj sud i problemy Cerkovnoj žyzni, Moskwa 2004. - 663 s.pl
dc.description.referencesBelânovskij A.D., Stefan Zizanіj, [w:] „Volynskie Eparhial′nye vedomosti 1887”, nr 1-18, Tipografiâ Poćaevskoj Lavry, 1887. - 613 s.pl
dc.description.referencesCentral’ny deržavny istorićny archiv Ukrainї vo L’vove”, fond nr 129 “Stavtopigijskij Instytut”, op. 1, nr 210).pl
dc.description.referencesCentral’ny deržavny istorićny archiv Ukrainї vo L’vove”, fond nr 129 “Stavtopigijskij Instytut”, op. 1, nr 140.pl
dc.description.referencesCentral’ny deržavny istorićny archiv Ukrainї vo L’vove”, fond nr 129 “Stavtopigijskij Instytut”, op. 1, nr 121.pl
dc.description.referencesCentral’ny deržavny istorićny archiv Ukrainї vo L’vove”, fond nr 129 “Stavtopigijskij Instytut”, op. 1, nr 156.pl
dc.description.referencesCentral’ny deržavny istorićny archiv Ukrainї vo L’vove”, fond nr 129 “Stavtopigijskij Instytut”, op. 1, nr 142.pl
dc.description.referencesCentral’ny deržavny istorićny archiv Ukrainї vo L’vove”, fond nr 129 “Stavtopigijskij Instytut”, op. 1, nr 292.pl
dc.description.referencesCentral’ny deržavny istorićny archiv Ukrainї vo L’vove”, fond nr 129 “Stavtopigijskij Instytut”, op. 1, nr 294.pl
dc.description.referencesCentral’ny deržavny istorićny archiv Ukrainї vo L’vove”, fond nr 129 “Stavtopigijskij Instytut”, op. 1, nr 308.pl
dc.description.referencesCypin, Vl. Ks., Kanonićeskoe pravo. Moskva, 2009. - 864 s.pl
dc.description.referencesCzodynicki, K. Koszczoł Prawosławny Żeczpospolita jest Polsko. Zarys chistoryczny 1370 jest 1632 / K. Czodynicki. - Reprint. Biały Spływ: Ortchdruk, 2005. - 610 s.pl
dc.description.referencesDiplomata Statutaria a Patriarchis Orientalibus Confraternitati Stauropigianae Leopoliensi a. 1586 – 1592 data, cum aliis titteris coaevis et appendice, t. II , editit I. Krystinâcki, Leopolis 1895/ red. I. Kristinianski. - Leopoli, 1895. - 133 s.pl
dc.description.referencesFlorâ B., Issledovanie po istorii Tserkvi. Drevnerusskoe i slavânskoe srednevekov′е / red. Barbaszowa Ł.W. - Moskwa, 2007. - 528 s.pl
dc.description.referencesGarković N, K voprosu o formirovanii «rus’koj» bogosłovskoj leksiki: «ereticeskaâ» terminołogiâ Stefana Zyzaniâ, [w:] Materiały 1-oj meždunarodnoj ežegodnoj letnej śkoły mołodych uchionych «russkij âzyk: gorizonty sotrudnicestva», Arhangel′sk 2009, s. 23-28.pl
dc.description.referencesGruśevs’kij M., Іstorіâ urkrains’koj literaturi, t. 5, kn. 2, Kyiv 1995. – 352 s.pl
dc.description.referencesHarlampović K.. Zapadnorusske pravoslavnye śkoły XVI – naćala XVII veka: Otnośenie ich k inoslavnym, religioznoe obućenie v nich i zasługi ich v dele zaśćity pravoslavnoj very i Cerkvi, Kazan′ 1898/ K. Charłampowicz. - Kazań: tipogr. Imp. un-ta, 1898. - 742 s.pl
dc.description.referencesJames Stong, Słownik języka greckiego // http://biblia-online.pl/slownik,grecki-james-strong,numer,1651.html.pl
dc.description.referencesKapral’ M.. Neopublikowanyj fragment dokumenta stosowno relegijnyh pogljadiw Stefana Zizanija, [w:] Zapiski naukowogo towaristwa, Lviv 1993, s. 307-309.pl
dc.description.referencesKniga Pravil svâtyh apostol, svâtyh Soborov Vselenskih o pomestnyh o svâtyh otec, Moskva 2004. – 448 s.pl
dc.description.referencesKojałowicz, M. Litewska cerkowna unia: W 2 t. - T.1. - S-PB, 1859. - 315 s.pl
dc.description.referencesKorzo, M.A. Ukrainskaâ i belorusskaâ kateheticzeskaâ tradicyâ konca XVI-XVII vv, Moskva 2007. - 671 s.pl
dc.description.referencesLâuśun L., Svetapoglâd Stafana Zizaniâ, nr. 4, [w:] Vesci NAN Belarusi. Seryâ humanitarnyh nauk, Minsk 2000. S .102-109.pl
dc.description.referencesLukaśova S., Mirâne i Cerkov′: religioznye bratstva Kievskoj Mitropolii v konce XVI veka, Moskwa, 2006. - 319 s.pl
dc.description.referencesMonumentu Confraternitatis Stauropigianae Leopoliensis: Dyplomaty jednostki ciepłej epistolae Confraternitatis Stauropigianae Leopoliensis o anno 1518 usque piekło annum 1600 / Edidit W. Miłkowicz. - Leopolis, 1895. - 960 s.pl
dc.description.referencesPolemiczna interpretaciâ dogmativ u katehizisah 1595-1596 rr. Stefana Zizaniâ [w:] Naukovi zapiski. Seriâ “Kul’turologiâ”, vypusk 6, Ostrog 2010, s. 28-40.pl
dc.description.referencesPravila Pravoslavnoj Tserkvi s tolkovaniâmi Nikodima (Milaśa), episkopa Dalmatinsko-Istrijskogo / Nikodim (Miłasz), biskup / per. s serbskogo / reprint: W 2 t. - T.1, 1996. – 649 s.pl
dc.description.referencesPravila Pravoslavnoj Tserkvi s tolkovaniâmi Nikodima (Milaśa), episkopa Dalmatinsko-Istrijskogo / Nikodim (Miłasz), biskup / per. s serbskogo / reprint: W 2 t. - T.2., 1996. - 643 s.pl
dc.description.referencesSavcenko S., Do relegiinogo switogladu bratov Zizaniiv [w:] Kiïvskajâ starovina, nr 4, Kiïv 2009, s. 3-21.pl
dc.description.referencesSobranie vkratce słovies ot Božestvennoho Pisaniâ. I z ob’âsnieniem izłoženiâ sviatych apostoł dvunadesiati artykułov Pravosłavnoi Very, vyd. Tipografiâ Pavla Domživ-Lutkovića, Ugorcy 1618.pl
dc.description.referencesSreznevskij I, Materialy dlâ slovarâ drevne-russkago âzyka po pis’mennym pamâtnikam, t. 2, Sankt-Peterburg 1902. – 1802 st.pl
dc.description.referencesStatut Velikago Knâžestva Litovskago s podvedeniem v nadležaśćich mestach ssyłki na konstitutsii, prilićnyâ soderžaniju onago, cz. I, Sankt-Peterburg 1811.- 543 s.pl
dc.description.referencesŚustova J., Dokumenty L′vovskogo Uspenskogo Stavripigijskogo bratstva (1586-1788). – Moskwa, , 2009. – 648 s.pl
dc.description.referencesUnia w dokumentach / red. W.A. Tiepłowa, Z.I. Zujewa. – Minsk, 1997. - 520 s.pl
dc.description.referencesZebrowski F.., Kakol, ktory rozseva Stephanek Zizaniâ v cerkviach ruskich v Vilne, Vilno 1595.pl
dc.description.referencesZizánii (Kúkoli), [w:] Pravoslavnaâ Encikolopediâ, t. XX, Moskva 2009, s. 117–120.pl
dc.description.referencesZnosko, Aleksej Ks.dr., Prawosłavne pravo kościelne, cz. 1, Warszawa 1973.pl
dc.description.referencesZnosko, Aleksy Ks., dr.. Kanony Kościoła pravosłavnego w 3 cz, t. I, Hajnówka 2000.pl
dc.description.volume19-
dc.description.firstpage85pl
dc.description.lastpage95pl
dc.identifier.citation2Elpispl
Występuje w kolekcji(ach):Elpis, 2017, T. 19

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
ELPIS_19_2017_N_Harkovich_Sad_cerkiewny_nad_Stefanem_Zyzania.pdf523,08 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.