REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6242
Tytuł: Ocena spójności terytorialnej pod względem społecznym i gospodarczym podregionów Polski
Inne tytuły: Assessment of territorial cohesion in terms of social and economic situation of Poland’s subregions
Autorzy: Widera, Katarzyna
Słowa kluczowe: spójność społeczna
spójność gospodarcza
spójność terytorialna
polityka regionalna
social cohesion
economic cohesion
territorial cohesion
regional policy
Data wydania: 2017
Data dodania: 29-sty-2018
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Studia Ekonomiczne, Nr 4(88) 2017, s. 213-225
Abstrakt: Spójność terytorialna jest kategorią rozwoju przestrzeni w polityce europejskiej i krajowej. Celem artykułu jest ocena spójności terytorialnej podregionów Polski, której dokonano za pomocą metod wielowymiarowej analizy porównawczej. Umożliwiło to ocenę zróżnicowania i współbieżności poziomu rozwoju gospodarczego oraz rozwoju społecznego dla podregionów Polski. Przeanalizowano dane GUS z lat 2014-2015.
Territorial cohesion is a category of space development in European and national policies. The purpose of the paper is to assess the territorial cohesion of Poland's subregions. Assessment of cohesion is conducted using methods of multidimensional comparative analysis. This enables the author to evaluate the diversity and interdependence of the levels of economic and social development of the subregions of Poland. Central Statistical Office (GUS) data from 2014-2015 have been analysed.
Afiliacja: Wydział Ekonomii i Zarządzania, Politechnika Opolska
E-mail: k.widera@po.opole.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/6242
DOI: 10.15290/ose.2017.04.88.16
ISSN: 1506-7637
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Studia Ekonomiczne, 2017, nr 4(88)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Optimum_4_2017_K_Widera_Ocena_spojnosci_terytorialnej.pdf893,76 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.