REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6242
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorWidera, Katarzyna-
dc.date.accessioned2018-01-29T13:21:08Z-
dc.date.available2018-01-29T13:21:08Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citationOptimum. Studia Ekonomiczne, Nr 4(88) 2017, s. 213-225pl
dc.identifier.issn1506-7637-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/6242-
dc.description.abstractSpójność terytorialna jest kategorią rozwoju przestrzeni w polityce europejskiej i krajowej. Celem artykułu jest ocena spójności terytorialnej podregionów Polski, której dokonano za pomocą metod wielowymiarowej analizy porównawczej. Umożliwiło to ocenę zróżnicowania i współbieżności poziomu rozwoju gospodarczego oraz rozwoju społecznego dla podregionów Polski. Przeanalizowano dane GUS z lat 2014-2015.pl
dc.description.abstractTerritorial cohesion is a category of space development in European and national policies. The purpose of the paper is to assess the territorial cohesion of Poland's subregions. Assessment of cohesion is conducted using methods of multidimensional comparative analysis. This enables the author to evaluate the diversity and interdependence of the levels of economic and social development of the subregions of Poland. Central Statistical Office (GUS) data from 2014-2015 have been analysed.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu w Białymstokupl
dc.subjectspójność społecznapl
dc.subjectspójność gospodarczapl
dc.subjectspójność terytorialnapl
dc.subjectpolityka regionalnapl
dc.subjectsocial cohesionpl
dc.subjecteconomic cohesionpl
dc.subjectterritorial cohesionpl
dc.subjectregional policypl
dc.titleOcena spójności terytorialnej pod względem społecznym i gospodarczym podregionów Polskipl
dc.title.alternativeAssessment of territorial cohesion in terms of social and economic situation of Poland’s subregionspl
dc.typeArticlepl
dc.identifier.doi10.15290/ose.2017.04.88.16-
dc.description.Emailk.widera@po.opole.plpl
dc.description.AffiliationWydział Ekonomii i Zarządzania, Politechnika Opolskapl
dc.description.referencesChurski P., 2011, Spójność a przestrzeń – dylematy polityki regionalnej, Biuletyn Instytutu Geografii i Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, ,,Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna”, nr 15.pl
dc.description.referencesFaludi A., 2006, From European Spatial Development to Territorial Cohesion Policy, “Regional Studies”, vol. 40, no. 6, http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/00343400600868937?needAccess=true (data wejścia: 02.05.2017).pl
dc.description.referencesGospodarowicz M., 2016, Ocena spójności terytorialnej pod względem społecznym i gospodarczym gmin w Polsce, Konferencja IERiGŻ-PIB Konkurencyjność gospodarki w kontekście działań polityki społecznej, Jachranka, https://www.ierigz.waw.pl/download/19554-prof._dr_hab._M._Gospodarowicz.pdf (data wejścia: 27.04.2017).pl
dc.description.referencesGrabiński T., 1992, Metody taksonometrii, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków, s. 141-143.pl
dc.description.referencesGreta M., Tomczak-Woźniak E., 2016, Problem spójności w nowej polityce regionalnej na lata 2014-2012, http://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/968/1/01_Marianna%20GRETA.pdf (data wejścia: 31.03.2017).pl
dc.description.referencesGrowing Regions, Growing Europe. Fourth Report on Economic and Social Cohesion, Komisja Europejska, 2007, Bruksela, http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/ cohesion4/pdf/4cr_en.pdf (data wejścia: 02.05.2017).pl
dc.description.referenceshttp://stat.gov.pl/statystyka-regionalna/jednostki-terytorialne/nomenklatura-nts/(data wejścia: 19.06.2017).pl
dc.description.referenceshttps://www.mr.gov.pl/strony/zadania/polityka-rozwoju-kraju/zarzadzanie-rozwojemkraju/kontrakty-wojewódzkie/ (data wejścia: 29.05.2017).pl
dc.description.referencesKontrakt Terytorialny – województwo opolskie, https://www.mr.gov.pl/media/3264/KT_Opolskie_14112014.pdf (data wejścia: 29.05.2017).pl
dc.description.referencesKrajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie, 2010, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, https://www.mr.gov.pl/media/3337/KSRR_13_07_2010.pdf (data wejścia: 27.05.2017).pl
dc.description.referencesRocznik statystyczny województw, 2014, GUS, Warszawa.pl
dc.description.referencesRocznik statystyczny województw, 2015, GUS, Warszawa.pl
dc.description.referencesRynio D., 2012, Regiony problemowe wobec nowego paradygmatu polityki regionalnej w Polsce, [w:] Problemy rozwoju regionalnego, E. Sobczak, A. Raszkowski (red.), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 244, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.pl
dc.description.referencesStrahl D., 1998, Taksonomia struktur w badaniach regionalnych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.pl
dc.description.number4(88)pl
dc.description.firstpage213pl
dc.description.lastpage225pl
dc.identifier.citation2Optimum. Studia Ekonomicznepl
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Studia Ekonomiczne, 2017, nr 4(88)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Optimum_4_2017_K_Widera_Ocena_spojnosci_terytorialnej.pdf893,76 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.