REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6230
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorŚleszyński, Jerzy-
dc.date.accessioned2018-01-27T12:01:54Z-
dc.date.available2018-01-27T12:01:54Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citationOptimum. Studia Ekonomiczne, Nr 4(88) 2017, s. 39-52pl
dc.identifier.issn1506-7637-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/6230-
dc.description.abstractUnikatowość wskaźników trwałego rozwoju na poziomie lokalnym, w porównaniu ze wszystkimi pozostałymi, wynika z wyjątkowej okazji, jaką stwarza bezpośredni kontakt z populacją, której warunki życia i zadowolenie z życia mają być oceniane. Badając lokalne społeczności, można wykorzystać techniki i metody, które przybliżają opis i analizę do mechanizmów demokracji bezpośredniej. Ankiety i konsultacje służą zidentyfikowaniu: lokalnych aspiracji, priorytetów i bolączek, a następnie opisaniu ich dzięki wskaźnikom. Takie rozwiązanie wzmacnia aktywny udział obywateli w: kształtowaniu ich najbliższego otoczenia, wyborze wariantów projektów, planowaniu przyszłości, a także ocenianiu za pomocą wskaźników, czy obecny rozwój jest zgodny z założeniami strategii trwałego i zrównoważonego rozwoju.pl
dc.description.abstractThe uniqueness of sustainability indicators for local communities, compared to all the remaining ones, results from the exceptional opportunities provided by establishing direct contact with the population whose living standards and levels of satisfaction are to be assessed. Studying local communities, one can use techniques and methods that bring the description and analysis closer to the mechanisms of direct democracy. Surveys and consultations give an opportunity to identify local aspirations, priorities and pitfalls, and then to describe them by means of indicators. Such a solution strengthens the active participation of citizens in shaping their immediate surroundings, choosing project variants, planning for the future, and assessing with the help of indicators whether current development is consistent with sustainable development strategies.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu w Białymstokupl
dc.subjectwskaźniki trwałego i zrównoważonego rozwojupl
dc.subjectwskaźniki lokalnepl
dc.subjectsustainable development indicatorspl
dc.subjectindicators for local communitiespl
dc.titleWskaźniki trwałego rozwoju na poziomie lokalnympl
dc.title.alternativeIndicators of sustainable development for local communitiespl
dc.typeArticlepl
dc.identifier.doi10.15290/ose.2017.04.88.04-
dc.description.Emailsleszynski@wne.uw.edu.plpl
dc.description.AffiliationWydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawskipl
dc.description.referencesBell S., Morse S., 2000, Sustainability Indicators. Measuring the Immeasurable, Earthscan, London.pl
dc.description.referencesBell S., Morse S., 2003, Measuring Sustainability. Learning from Doing, Earthscan, London.pl
dc.description.referencesBorys T., 2011, Zrównoważony rozwój – jak rozpoznać ład zintegrowany, „Problemy Ekorozwoju”, vol. 6, no. 2.pl
dc.description.referencesChiras D. D., Corson W. H., 1997, Indicators of sustainability and quality of life: Translating vision into reality, “Journal of Environmental Science and Health”, vol. 15, no. 1.pl
dc.description.referencesEckerberg K., Mineur E., 2003, The Use of Local Sustainability Indicators: case studies in two Swedish municipalities, “Local Environment”, vol. 8, no. 6.pl
dc.description.referencesFrączek K., Śleszyński J., 2016, Carboon Footprint indicator and the quality of energetic life, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 435, Wrocław.pl
dc.description.referencesGutowska J., 2011, Ocena realizacji strategii zrównoważonego rozwoju miasta Milanówek, Praca magisterska, Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.pl
dc.description.referencesGutowska J., Śleszyński J., 2012, Wskaźniki zrównoważonego rozwoju dla społeczności lokalnych – od teorii do praktyki na przykładzie Milanówka, [w:] W kierunku zrównoważonej gospodarki opartej na wiedzy w Polsce, P. Sochaczewski (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok.pl
dc.description.referencesHolman N., 2009, Incorporating local sustainability indicators into structures of local governance: a review of the literature, “Local Environment”, vol. 14, no. 4.pl
dc.description.referencesLawn P., 2006, Sustainable Development Indicators in Ecological Economics, Edward Elgar, Cheltenham.pl
dc.description.referencesLokalna Agenda 21, czyli gminny program ekorozwoju. Materiały z Jeleniogórskich Spotkań Ekologicznych, 1996, T. Borys (red.), Regionalny Ośrodek Ekorozwoju Fundacji Karkonoskiej w Jeleniej Górze, Jelenia Góra – Wrocław.pl
dc.description.referencesMcCool S., Stankey G. H., 2004, Indicators of Sustainability: Challenges and Opportunities at the Interface of Science and Policy, “Environmental Management”, vol. 33, no. 3.pl
dc.description.referencesReed M., Fraser E.D., Dougill A.J., 2006, An adaptive learning process for developing and applying sustainability indicators with local communities, “Ecological Economics”, vol. 59, no. 4.pl
dc.description.referencesStrategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta Milanówka na lata 2004-2020. Aktualizacja. Załącznik do Uchwały nr 373/XXXII/09 Rady Miasta Milanówka z dnia 18 grudnia 2009 r., 2009, Milanówek.pl
dc.description.referencesŚleszyński J., 1997, Wskaźniki trwałego rozwoju, ,,Ekonomia i Środowisko”, vol. 2, no. 1.pl
dc.description.referencesŚleszyński J., 2000, Ekonomiczne problemy ochrony środowiska, Wydawnictwo Aries, Warszawa.pl
dc.description.referencesŚleszyński J., 2013, Synthetic sustainable development indicators: Past experience and guidelines, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 308, Wrocław.pl
dc.description.referencesŚleszyński J., 2016, The principles of sustainability, „Ekonomia i Środowisko”, nr 4.pl
dc.description.referencesTuziak A., 2010, Społeczno-ekonomiczne aspekty zrównoważonego rozwoju w ujęciu globalnym i lokalnym, „Problemy Ekorozwoju”, vol. 5, no. 2.pl
dc.description.referencesValentin A., Spangenberg J. H., 2000, A guide to community sustainability indicators, “Environmental Impact Assessment Review”, vol. 20, no. 3.pl
dc.description.referencesWskaźniki zrównoważonego rozwoju, 2005, T. Borys (red.), Wydawnictwo „Ekonomia i Środowisko”, Warszawa – Białystok.pl
dc.description.referencesWskaźniki zrównoważonego rozwoju. Wybór wskaźnika. Moduł Agenda 2030. Wskaźniki SDG dla Polski, http://wskaznikizrp.stat.gov.pl/index.jsf (data wejścia: 14.05.2017).pl
dc.description.referencesWskaźniki zrównoważonego rozwoju. Wybór wskaźnika. Moduł lokalny, http://wskaznikizrp. stat.gov.pl/prezentacja.jsf;jsessionid=e9uRzeKjrJ_CZ6crSfFCY_Tco2u2EjL8o-BBjPRi.veadmz40?poziom=lokal&symbol_wsk=&jezyk=pl (data wejścia: 14.05.2017).pl
dc.description.number4(88)pl
dc.description.firstpage39pl
dc.description.lastpage52pl
dc.identifier.citation2Optimum. Studia Ekonomicznepl
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Studia Ekonomiczne, 2017, nr 4(88)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Optimum_4_2017_J_Sleszynski_Wskazniki_trwalego_rozwoju_na_poziomie_lokalnym.pdf272,55 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.