REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6181
Tytuł: Kobiety na rynku pracy – analiza uwarunkowań
Inne tytuły: Women on the Labour Market – Analysis of the Conditions
Autorzy: Musiał-Karg, Magdalena
Słowa kluczowe: kobiety
rynek pracy
determinanty
women
labour market
conditions
Data wydania: 2017
Data dodania: 16-sty-2018
Wydawca: Wydawnictwo HUMANICA Instytut Studiów Kobiecych
Źródło: Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych, nr 2(3), 2017, s. 120-139
Abstrakt: Problematyka roli i miejsca kobiet w przestrzeni publicznej, czyli w społeczeństwie, na rynku pracy i w szeroko rozumianej polityce, jest tematem coraz częściej poruszanym przez wielu naukowców, dziennikarzy, obserwatorów i komentatorów życia społecznego, gospodarczego i politycznego. Zachodzące we współczesnym świecie zmiany społeczne i gospodarcze stwarzają warunki, które sprzyjają zwiększeniu liczby kobiet na rynku pracy, współuczestniczeniu w procesie zarządzania, a także wzrostowi ich ambicji zawodowych. Mimo tego można wskazywać na wiele trudności i problemów związanych z ich pozycją i sytuacją. Biorąc pod uwagę strefę biznesu, wyraźnie widać niedoreprezentowanie kobiet, szczególnie na najbardziej eksponowanych stanowiskach. Naturalne zatem wydają się pytania o przyczyny takiej sytuacji. Rozważania w niniejszym tekście skoncentrowano na niezwykle – wydaje się – ważkich zagadnieniach związanych z problemami kobiet na rynku pracy. Celem jest zatem analiza wybranych uwarunkowań i determinantów mających wpływ na udział kobiet na rynku pracy.
The role and place of women in society, on the labour market or in politics is a subject which is increasingly recognized by many scientists, journalists, observers and commentators. A tide of social and economic changes in today’s world contribute to the increase in the number of women on the labour market and consequently enhance their participation in the management processes, as well as their professional ambitions. However, there are many difficulties and obstacles related to their situation and professional positions. Taking into consideration the business field, the women’s underrepresentation is clearly visible, particularly in the most prominent positions. The author of the article provides the most important considerations related to the situation, conditions and problems of women on the labour market. Therefore, the purpose of this text is to analyse selected conditions that influence the participation of women in the professional working life.
Afiliacja: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Nota biograficzna: Magdalena Musiał-Karg – profesor nadzwyczajny w Zakładzie Systemów Politycznych na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM; prodziekan ds. badań i rozwoju. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z demokracją bezpośrednią oraz wykorzystaniem nowych technologii w systemach demokratycznych, ze szczególnym uwzględnieniem procesów wyborczych (e-voting). Zainteresowania badawcze koncentrują się również na problemach związanych z rolą kobiet w przestrzeni publicznej, a także ze współpracą transgraniczną na granicy polsko-niemieckiej. Autorka wielu publikacji w Polsce i za granicą. Inicjatorka powołania i koordynator działalności Grupy Badawczej „Inicjatywa Helwecka”. Od października 2014 r. stypendystka MNiSW dla wybitych młodych naukowców.
E-mail: magda.musial@interia.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/6181
DOI: 10.15290/cnisk.2017.02.03.07
ISSN: 2451-3539
e-ISSN: 2543-7011
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych, 2017, nr 2(3)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
CNISK_2017_2_M_Musial-Karg_Kobiety_na_rynku_pracy.pdf394,71 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons