REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/612
Tytuł: Классификация ошибок как основа реализации функций контроля при комм уникативно ориентированном обучении английскому языку
Inne tytuły: Classification of Learners’ Mistakes as a Basis of Control Functions Realization within the Communicative Approach to Teaching English
Klasyfikacja błędów jako podstawa realizacji funkcji kontrolnych w podejściu komunikacyjnym nauczania języka angielskiego
Autorzy: Гец, Марина Г.
Słowa kluczowe: classifications and functions of speech irregularities
mistakes
errors and fossilized errors
logical misconception
mechanisms of control and self-control
communicative approach
Data wydania: 2012
Data dodania: 14-lut-2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Linguodidactica, tom XVI, 2012, s. 31-37
Abstrakt: The article validates practicability of the analysis of typical language and speech mistakes made by learners of the English language. The author defines the concept of speech irregularities, gives several classifications, describes their functions, emphasizes logical fallacies and delusions. They may be explicit signs of the underdevelopment of logical thinking. The author underlines the necessity to accomplish control functions aiming at launching mechanisms of self-control, self-check and reflection.
W niniejszym artykule uzasadnia się celowość stosowania analizy typowych błędów w języku mówionym osób uczących się języka angielskiego. Autor rozpatruje różne definicje pojęcia „błąd”, przytacza kilka klasyfikacji błędów językowych oraz błędów, występujących w języku mówionym, opisuje ich funkcje, wyróżnia błędy logiczne, które świadczą o konieczności rozwijania logicznego myślenia. Podkreśla się konieczność realizacji czynności kontrolnooceniających z uwzględnieniem różnorodności ich funkcji, ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmów samokontroli i autokorekty uczących się osób.
Afiliacja: Минский государственный лингвистический университет
URI: http://hdl.handle.net/11320/612
DOI: 10.15290/lingdid.2012.16.03
ISSN: 1731-6332
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Linguodidactica, 2012, tom XVI

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Linguodidactica_16_Gec.pdf178,07 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.