REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/611
Tytuł: Номинативные единицы биржевого жаргона в тематическом аспекте
Inne tytuły: Nominal Units of the Stock Market Jargon in a Thematic Aspect
Jednostki nominacyjne żargonu giełdowego w aspekcie tematycznym
Autorzy: Zaika, Vladimir
Girževa, Galina
Słowa kluczowe: Владимир И. Заика
Галина Н. Гиржева
economic terms
stock market slang terms
a name
a dictionary entry
a thematic group
a definition
a connotation
Data wydania: 2012
Data dodania: 14-lut-2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Linguodidactica, tom XVI, 2012, s. 217-231
Abstrakt: This article addresses the stock market jargon in a thematic aspect. Economic industry-specific common slang terms are understood as the most evocative, judgmental and emotional elements of the economic terminology. The following thematic groups are most diverse and representative: actors, actions and settings/conditions/environment/context. The names of the processes are full of expression/emotionally colored. The names of the settings/conditions/environment/context and dynamic objects/subjects are characterized by the greatest semantic complexity and variety. The “motion/process/movement” is a frequency semantic sign of the professional broker’s slang; however, the sign of “motion/process/movement direction” is not relevant.
W niniejszym artykule omówiono terminy żargonu brokerskiego, rozpatrywane w aspekcie tematycznym. Język potoczny funkcjonujący w obrębie specjalistycznej leksyki ekonomicznej stanowi najbardziej ekspresywną, wartościującą i emocjonalną część terminologii ekonomicznej. Największą produktywnością odznaczają się następujące grupy tematyczne: wykonawcy czynności, czynności i sytuacje. Wśród nazw oznaczających procesy (czynności) istotną rolę odgrywa czynnik ekspresywny. Nazwy oznaczające sytuacje oraz nazwy wykonawców czynności cechują się największą złożonością i różnorodnością semantyczną. Pole tematyczne „ruch” jest częstą cechą semantyczną leksyki specjalistycznej żargonu brokerskiego, chociaż cecha „kierunek ruchu” nie jest relewantna.
Opis: Владимир И. Заика Университет в Белостоке; Галина Н. Гиржева Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого
URI: http://hdl.handle.net/11320/611
DOI: 10.15290/lingdid.2012.16.14
ISSN: 1731-6332
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WFil)
Linguodidactica, 2012, tom XVI

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Linguodidactica_16_Zaika-Girzeva.pdf300,73 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.