REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6074
Tytuł: Kobiety w politycznej przestrzeni Europy. Uwarunkowania i zróżnicowanie regionalne uczestnictwa w polityce
Redaktor(rzy): Dajnowicz, Małgorzata
Słowa kluczowe: kobiety w polityce
Data wydania: 2013
Data dodania: 12-gru-2017
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana
Nota biograficzna: Małgorzata Dajnowicz, dr hab. prof. nadzw. – historyk, badaczka dziejów elit politycznych, problematyki kobiecej, historii Polski i powszechnej XIX i XX wieku ze szczególnym uwzględnieniem historii regionalnej. Pracuje na stanowisku profesora w Instytucie Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku. Kierownik Zakładu Ruchów Społecznych i Politycznych. Stypendystka Komitetu Badań Naukowych, Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, „Tygodnika Polityka”, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polskiej Akademii Umiejętności, Instytutu Hardera, Narodowego Centrum Nauki (dwukrotnie, w tym w konkursie OPUS). Członek Management Committee Akcji COST (European Cooperation in Science and Technology) Women Writers in History. Autorka ponad 120 prac naukowych (w tym publikacji w języku angielskim, francuskim, rosyjskim). Prowadziła wykłady za granicą (Włochy, Portugalia, Niemcy, Islandia, Litwa, Białoruś) oraz uczestniczyła w konferencjach w kraju (około 80) i za granicą (około 10, m.in. we Francji, Holandii, Wielkiej Brytanii, Finlandii, Ukrainie). Założycielka i prezes zarządu stowarzyszenia Instytut Studiów Kobiecych. Strona prywatna www.dajnowicz.pl .
Sponsorzy: Wydanie publikacji zostało sfinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, Wydziału Socjologiczno-Historycznego Uniwersytetu w Białymstoku i Instytutu Studiów Kobiecych
Opis: Niniejsze opracowanie zbiorowe przedstawia zagadnienia dotyczące udziału kobiet w przestrzeni politycznej w odniesieniu do wybranych krajów Europy. Ujmuje również tematykę dotyczącą reprezentacji kobiet w polityce na poziomie polskich regionów i sceny lokalnej.
URI: http://hdl.handle.net/11320/6074
ISBN: 978-83-61209-91-1
Typ Dokumentu: Book
Występuje w kolekcji(ach):Książki / Rozdziały (STH)
Książki/Rozdziały (WHiSM)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
M_Dajnowicz_red_Kobiety_w_politycznej_przestrzeni_Europy.pdf9,17 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.