REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6047
Tytuł: Wykorzystanie modeli GARCH w analizie ryzyka finansowego spółek akcyjnych notowanych na GPW
Inne tytuły: Financial Risk Analysis in Polish Stock Market Using GARCH Models
Autorzy: Szczerbak, Grzegorz
Słowa kluczowe: GARCH
Value at Risk
Expected Shortfall
Median Shortfall
RiskMetrics
Data wydania: 2017
Data dodania: 5-gru-2017
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Studia Ekonomiczne, Nr 3(87) 2017, s. 176-194
Abstrakt: Celem niniejszego artykułu jest odpowiedź na pytanie, czy możliwe jest skuteczne prognozowanie wartości ryzyka rynkowego w warunkach polskiego rynku kapitałowego. Do analizy tego zagadnienia wykorzystano szeregi dziennych stóp zwrotu spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2000-2015. W części badawczej pracy przyjęto założenie, iż analizowane szeregi czasowe są realizacją procesu GARCH, co pozwoliło na modelowanie charakterystycznych właściwości spotykanych w empirycznych szeregach czasowych stóp zwrotu akcji giełdowych. Pomiaru ryzyka dokonano posługując się popularnymi miarami zagrożenia. Została również podjęta próba wyboru optymalnej spośród najpopularniejszych metod estymacji ryzyka.
The aim of this paper is to investigate whether it is possible to successfully forecast market risk in the Polish capital market. To answer this question, daily time series of the stock prices listed on the Warsaw Stock Exchange between 2000-2015 are analysed. In the research part of the paper, it is assumed that the analysed time series are the realisation of the GARCH process, which allows the author to model the characteristic properties among the empirical data. The risk is assessed with the use of popular quantile risk measures. Additionally, an attempt is made to establish the optimal method of risk estimation.
Afiliacja: Wydział Informatyki i Komunikacji, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
E-mail: g.szczerbak@outlook.com
URI: http://hdl.handle.net/11320/6047
DOI: 10.15290/ose.2017.03.87.13
ISSN: 1506-7637
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Studia Ekonomiczne, 2017, nr 3(87)

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.