REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6037
Tytuł: Wpływ kryzysu finansowego 2007-2009 na strukturę hierarchiczną europejskich rynków kapitałowych
Inne tytuły: Impact of 2007-2009 financial crisis on hierarchical structure of European capital markets
Autorzy: Majewska, Elżbieta
Słowa kluczowe: globalny kryzys finansowy
analiza skupień
dendrogram
metoda Warda
Global Financial Crisis
cluster analysis
dendrogram
Ward’s method
Data wydania: 2017
Data dodania: 4-gru-2017
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Studia Ekonomiczne, Nr 3(87) 2017, s. 61-76
Abstrakt: Celem niniejszego opracowania jest analiza struktury hierarchicznej europejskich rynków kapitałowych w okresach: przed globalnym kryzysem finansowym 2007-2009 oraz po jego zakończeniu. W badaniu wykorzystano tygodniowe logarytmiczne stopy zwrotu głównych indeksów 28 giełd europejskich, wśród których znalazły się zarówno rynki rozwinięte, jak i rozwijające się. Okres badawczy objął lata 2000-2016. Do zbadania struktury powiązań między rynkami wykorzystano metody aglomeracyjne, przede wszystkim metodę Warda. Przeprowadzona analiza pozwoliła stwierdzić istotne różnice w strukturze powiązań między rynkami w okresie przed kryzysem i po jego zakończeniu. Wskazała również grupy rynków szczególnie silnie oddziałujących na siebie.
The purpose of this paper is to investigate the hierarchical structure of the European capital markets in the periods before and after the Global Financial Crisis of 2007-2009. The author uses weekly logarithmic stock market returns of the 28 main indexes of the European exchanges, both from the developed and developing markets, in the period 2000-2016. The examination is based on agglomerative clustering methods, primarily on the Ward’s linkage method. The results show that the Global Financial Crisis has changed the hierarchy of the markets. They also indicate which groups of markets are most strongly interconnected.
Afiliacja: Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet w Białymstoku
E-mail: e.majewska@uwb.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/6037
DOI: 10.15290/ose.2017.03.87.05
ISSN: 1506-7637
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WEiF)
Optimum. Studia Ekonomiczne, 2017, nr 3(87)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
E_Majewska_Wplyw_kryzysu_finansowego_2007-2009.pdf275,42 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.