REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6034
Tytuł: Wybór momentu rozpoczęcia projektu z wykorzystaniem interaktywnego podejścia wielokryterialnego
Inne tytuły: Scheduling of project start time using interactive multicriteria approach
Autorzy: Targiel, Krzysztof S.
Nowak, Maciej
Trzaskalik, Tadeusz
Słowa kluczowe: zarządzanie projektem
wielokryterialne metody interaktywne
drzewa dwumianowe
modelowanie ryzyka
project management
interactive multi-criteria approach
binomial trees
risk modelling
Data wydania: 2017
Data dodania: 4-gru-2017
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Studia Ekonomiczne, Nr 3(87) 2017, s. 19-30
Abstrakt: W wielu projektach pojawia się problem wyboru momentu ich rozpoczęcia. Jest to istotne, np. gdy końcowe rezultaty są uzależnione od kursów wymiany walut. Można oczekiwać korzystniejszej sytuacji, lecz wiąże się to z ryzykiem opóźnienia projektu poza dopuszczalne granice. W pracy oparto się na metodzie Coxa-Rossa-Rubinsteina (CRR), wykorzystując drzewa dwumianowe do modelowania scenariuszy rozwoju sytuacji na rynku walutowym. Problem potraktowano dwukryterialnie, przyjmując za kryteria koszt realizacji przedsięwzięcia oraz prawdopodobieństwo, że projekt się opóźni. Przyjęto również, że parametry rozkładu prawdopodobieństwa są określane przez ekspertów. Problem przedstawiono jako proces dynamiczny. Do jego rozwiązania zaproponowano technikę interaktywną. Procedura wykorzystuje współczynniki wymiany do wyznaczenia proponowanego wariantu, który jest następnie oceniany przez decydenta.
Selection of project start time is a problem that decision makers often face. This is important when, e.g., the final results depend on currency exchange rates. Sometimes more favourable rates can be expected in the future, but postponing the project start date involves the risk of delay beyond acceptable limits. In the paper, the Cox-Ross-Rubinstein method (CRR), based on binominal trees, is applied. Two criteria are taken into account: project cost and the probability of project delay. It is assumed that the parameters of probability distribution are specified by experts. The problem is presented as a dynamic process. An interactive technique of multi-criteria decision-making about problems under risk is proposed. The procedure uses trade-offs to select a proposal, which is next evaluated by the decision maker.
Afiliacja: dr hab. inż. Krzysztof S. Targiel - Wydział Informatyki i Komunikacji, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
dr hab. Maciej Nowak, prof. UE - Wydział Informatyki i Komunikacji, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
prof. dr hab. Tadeusz Trzaskalik - Wydział Informatyki i Komunikacji, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
E-mail: Krzysztof S. Targiel: krzysztof.targiel@ue.katowice.pl
Maciej Nowak: maciej.nowak@ue.katowice.pl
Tadeusz Trzaskalik: tadeusz.trzaskalik@uekat.pl
Sponsorzy: Praca została sfinansowana ze środków Narodowego Centrum Nauki (NCN) jako projekt badawczy nr DEC 2013/11/B/HS4/01471.
URI: http://hdl.handle.net/11320/6034
DOI: 10.15290/ose.2017.03.87.02
ISSN: 1506-7637
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Studia Ekonomiczne, 2017, nr 3(87)

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.