REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6033
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorPiasecki, Krzysztof-
dc.date.accessioned2017-12-04T13:34:16Z-
dc.date.available2017-12-04T13:34:16Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citationOptimum. Studia Ekonomiczne, Nr 3(87) 2017, s. 3-18pl
dc.identifier.issn1506-7637-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/6033-
dc.description.abstractSkierowane liczby rozmyte zostały zdefiniowane w doskonały i intuicyjny sposób przez Witolda Kosińskiego. Z tej przyczyny skierowane liczby rozmyte coraz częściej określa się mianem liczb Kosińskiego. W pierwszej części tej pracy zaproponowano w pełni sformalizowaną definicję liczby Kosińskiego. Definicję tę następnie uogólniono do przypadku skierowanej liczby rozmytej z nieciągłą funkcją przynależności. Istotną wadą arytmetyki zaproponowanej przez Kosińskiego był brak zamknięcia przestrzeni skierowanych liczb rozmytych ze względu na podstawowe działania arytmetyczne, takie jak: dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie. Głównym celem prezentowanej pracy jest taka modyfikacja działań arytmetycznych, aby przestrzeń liczb Kosińskiego była zamknięta z racji zmodyfikowanych działań arytmetycznych.pl
dc.description.abstractOrdered fuzzy numbers have been defined in an excellent, intuitive way by Witold Kosiński. For this reason, they are increasingly referred to as Kosiński’s numbers. A fully formalized definition of a Kosiński’s number is proposed in the first part of this work. This definition is generalized so as to fit an ordered fuzzy number with an upper semi-continuous membership function. A significant drawback of Kosiński’s arithmetic is that the space of ordered fuzzy numbers is not closed under addition, subtraction, multiplication, or division. The main aim of this paper is to modify the arithmetic in such a way that the space of ordered fuzzy numbers is closed under the modified arithmetic operations.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu w Białymstokupl
dc.subjectskierowane liczby rozmytepl
dc.subjectarytmetykapl
dc.subjectordered fuzzy numberpl
dc.subjectarithmeticpl
dc.titleO pewnych modyfikacjach teorii skierowanych liczb rozmytychpl
dc.title.alternativeOn certain modifications of ordered fuzzy numbers theorypl
dc.typeArticlepl
dc.identifier.doi10.15290/ose.2017.03.87.01-
dc.description.Emailk.piasecki@ue.poznan.plpl
dc.description.AffiliationWydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniupl
dc.description.referencesDubois D., Prade H., 1978, Operations on fuzzy numbers, “International Journal System Sciences”, vol. 9, DOI: 10.1080/00207727808941724.pl
dc.description.referencesDubois D., Prade H., 1979, Fuzzy real algebra: some results, “Fuzzy Sets and Systems”, vol. 2, DOI: 10.1016/0165-0114(79)90005-8.pl
dc.description.referencesDubois D., Prade H., 1980, Fuzzy sets and systems: theory and applications, Academic Press, New York.pl
dc.description.referencesGoetschel R., Voxman W., 1986, Elementary fuzzy calculus, “Fuzzy Sets and Systems”, vol. 18, DOI: 10.1016/0165-0114(86)90026-6.pl
dc.description.referencesKacprzak D., 2012, Zastosowanie skierowanych liczb rozmytych do prezentacji cen akcji, „Optimum. Studia Ekonomiczne”, nr 60.pl
dc.description.referencesKosiński W., Prokopowicz P., Ślęzak D., 2002a, Drawback of fuzzy arithmetics – new intuitions and propositions, [in:] Methods of Aritificial Intelligence, T. Burczyński, W. Cholewa, W. Moczulski (eds.), Silesian University of Technology, Gliwice.pl
dc.description.referencesKosiński W., Prokopowicz P., Ślęzak D., 2002b, Fuzzy numbers with algebraic operations: algorithmic approach, [in:] Proc. IIS’2002, Sopot, June 3–6, Poland, M. Klopotek, S.T. Wierzchoń, M. Michalewicz (eds.), Physica Verlag, Heidelberg.pl
dc.description.referencesKosiński W., Prokopowicz P., Ślęzak D., 2003, Ordered fuzzy numbers, “Bulletin of the Polish Academy of Sciences”, no. 51(3).pl
dc.description.referencesKosiński W., 2006, On fuzzy number calculus, “Int. J. Appl. Math. Comput. Sci.”, no. 16(1).pl
dc.description.referencesŁyczkowska-Hanćkowiak A., 2017, Behawioralna wartość bieżąca w ujęciu skierowanych liczb rozmytych, „Optimum. Studia Ekonomiczne”, nr 3(87).pl
dc.description.referencesPiasecki K., 2011a, Rozmyte zbiory probabilistyczne, jako narzędzie finansów behawioralnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, DOI: 10.13140/2.1.2506.6567.pl
dc.description.referencesPiasecki K., 2011b, Behavioural present value, “SSRN Electronic Journal”, DOI: 10.2139/ssrn.1729351.pl
dc.description.referencesPiasecki K., 2014, Behawioralna wartość bieżąca – nowe podejście, „Optimum. Studia Ekonomiczne”, nr 67, DOI:10.15290/ose.2014.01.67.03.pl
dc.description.referencesPiasecki K., 2016, Intuicyjne zbiory rozmyte jako narzędzie finansów behawioralnych, Edu-Libri, Kraków-Legionowo.pl
dc.description.referencesPiasecki K., Siwek J., 2015, Behavioural Present Value Defined as Fuzzy Number – a New Approach, “Folia Oeconomica Stetinensia”, no. 15(2), DOI: 10.1515/foli-2015-0033.pl
dc.description.referencesProkopowicz P., 2015, The Directed Inference for the Kosinski’s Fuzzy Number Model, ”Proceedings of the Second International Afro-European Conferencefor Industrial Advancement AECIA 427”.pl
dc.description.referencesProkopowicz P., Pedrycz W., 2015, The Directed Compatibility Between Ordered Fuzzy Numbers – A Base Tool for a Direction Sensitive Fuzzy Information Processing, “Artificial Intelligence and Soft Computing”, no. 9 (119).pl
dc.description.referencesRoszkowska E., Kacprzak D., 2016, The fuzzy SAW and fuzzy TOPSIS procedures based on ordered fuzzy numbers, Information Sciences, DOI:10.1016/j.ins.2016.07.044.pl
dc.description.referencesZadeh L.A., 1965, Fuzzy sets, “Information and Control”, no. 8, DOI:10.1016/s0019-9958(65)90241-x.pl
dc.description.referencesZadeh L.A., 1975a, The concept of a linguistic variable and its application to approximate reasoning. Part I, “Information linguistic variable. Expert Systems with Applications”, no. 36(2)pl
dc.description.referencesZadeh L.A., 1975b, The concept of a linguistic variable and its application to approximate reasoning. Part II, “Information Sciences”, no. 8(4), DOI:10.1016/0020-0255(75)90046-8.pl
dc.description.referencesZadeh L.A., 1975c, The concept of a linguistic variable and its application to approximate reasoning. Part III, “Information Sciences”, no. 9(1), DOI:10.1016/0020-0255(75)90017-1.pl
dc.description.number3(87)pl
dc.description.firstpage3pl
dc.description.lastpage18pl
dc.identifier.citation2Optimum. Studia Ekonomicznepl
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Studia Ekonomiczne, 2017, nr 3(87)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
K_Piasecki_O_pewnych_modyfikacjach_teorii_skierowanych_liczb_rozmytych.pdf427,64 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.