REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5985
Tytuł: Koncepcja nadprzyrodzoności w systemach religijnych Wschodu (Azji) i ich recepcja na Zachodzie (USA i Europa) na gruncie światopoglądu New Age
Inne tytuły: The conception of supernaturalism in religious systems of the East (Asia) and their reception in the West (the USA and Europe) based on ideology of New Age
Autorzy: Murziński, Paweł
Słowa kluczowe: God
eternity
supernatural
spirituality
meditation
divine Energy
gnosis
evolution
creation
emanation
eternal life
pantheism
transcendent
law of karma
illusion
esoteric psychology
biotherapy
transformation of consciousness
Absolute
reincarnation
mind of the universe
relativism
Bóg
wieczność
nadprzyrodzony
duchowość
medytacja
Boska energia
gnoza
ewolucja
stworzenie
emanacja
życie wieczne
panteizm
transcendentny
prawo karmy
iluzja
psychologia ezoteryczna
bioterapia
transformacja świadomości
Absolut
reinkarnacja
Umysł wszechświata
relatywizm
Data wydania: 2017
Data dodania: 16-lis-2017
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Studia Teologii Dogmatycznej, T. 3 2017, s. 106-121
Abstrakt: Present article aims at showing the supernaturalism conception of religious systems of the East against the background of Christian supernaturalism conception based on the Word of God and the conception of New Age Movement which is built on worldview of religious systems of the East. The base of this conception diff ers from the Christian one. It is a pantheist delineation of God, so it assumes there is no real border between Him and creature. This fact changes perception of character of the creation and idea of spirituality diametrically. Because this delineation premises an emanation of divinity, not the act of Creation without violation of the essence of God, it does not mention about the real identity of human being, Divine Mercy, or eternal life at all. For humane-self is illusive and Wight is coming up for process of consecutive reincarnations, which are dependent on karma. Ergo, spirituality of the East does not base on right of reprieve and techniques that are associated with the spirituality are peculiarly gnostic, connected with enlightenment of mind and nirvana, explained by entrants of New Age as stifling or transformation of perceptorium. These ideas have been present in western notion starting from ancient Greek thought through Jewish kabbalah, Christian Gnosticism, esotericism, illuminism, theosophy, anthroposophy and so-called potential of human’s mind development characteristic of New Age’s praxis. On the other hand, transcendental meditation, yoga, reiki or martial arts base on idea of socalled divine qi energy which with suitable techniques, poises, or meditation you can tap inside you or be fulfilled with to get specified benefits, therapic powers, inner harmony, etc. It is a cosmic delineation of God regarded as macrocosm and human regarded as a microcosm defined as a hologram of surrounding reality. What is more, according to religious systems of the East and New Age Movement, human is regarded as a small piece of divine mind and direct emanation of god. They need no God’s Epiphany, tenets, or religious system which would make knowable reality objective or would mediate between them and God. From the viewpoint of this world’s vision, there can’t be any objective truth, because everyone is in possession of it proportionately to their enlightenment. Hence cognitive relativism ant toleration towards different opinions or religious systems, for ultimate instance in this perception of God and the world is only Wight, not Epiphany or any religious authority.
Afiliacja: Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie
Nota biograficzna: ks. dr PAWEŁ MURZIŃSKI – w latach 2002-2007 studia z teologii moralnej na Accademia Alfonsiana w Rzymie. W 2008 roku nostryfi kacja doktoratu na UKSW w Warszawie. W latach 2008-2014 wykłady z teologii moralnej w Archidiecezjalnym Wyższym Seminarium Duchownym w Białymstoku. Od 2009 roku wykłady na studiach zaocznych, Studium Teologicznym w Białymstoku i Studium Życia Rodzinnego w Białymstoku.
URI: http://hdl.handle.net/11320/5985
DOI: 10.15290/std.2017.03.08
ISSN: 2449-7452
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Studia Teologii Dogmatycznej, 2017, tom 3

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.