REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5984
Tytuł: „Stała pokusa wiary”. Współczesne bałwochwalstwo i jego geneza
Inne tytuły: „Constant temptation of faith”. Contemporary idolatry and its origins
Autorzy: Królikowski, Janusz
Słowa kluczowe: God
name of God
deity/idol
image worship/idolatry
error
sin
worship
religion
positivism
metaphysics
culture
Bóg
imię Boże
bożek/idol
bałwochwalstwo/idolatria
błąd
grzech
kult
religia
pozytywizm
metafizyka
kultura
Data wydania: 2017
Data dodania: 16-lis-2017
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Studia Teologii Dogmatycznej, T. 3 2017, s. 89-105
Abstrakt: Looking at some reputedly religious phenomena in today’s world we could openly ask whether these phenomena don’t fall, in certain cases, into a category of a new kind of idolatry which means replacing God with a creature. It is the world of human sensations and experiences that should be especially taken into consideration, sensations and experiences which are often regarded as religious or which, in some cases, undergo the process of absolutisation, whereas this is only a kind of concentration on oneself or on a particular thing. It has been noticed quite accurately, that modern times can be characterised by a shift “from wooden idols to spiritual idols”. Therefore, there is an urgent need for philosophical and theological perspective on this broad sphere of experiences, and for a question whether those experiences create new idols and, by the same token, whether they are idolatrous in character. To answer these questions responsibly and coherently we have to define the origins of idolatry and concurrently find the appropriate criteria which will enable us to evaluate theologically respective phenomena which may appear questionable. This very issue constitutes the subject of this study.
Afiliacja: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Nota biograficzna: ks. dr hab. JANUSZ KRÓLIKOWSKI, prof. UPJPII – kapłan diecezji tarnowskiej; od 2014 roku dziekan Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie (UPJPII). W 2003 roku habilitował się w zakresie teologii dogmatycznej na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. W latach 1996-2009 wykładał teologię w Papieskim Uniwersytecie Świętego Krzyża w Rzymie, a od 1997 roku wykłada teologię dogmatyczną w Wydziale Teologicznym Sekcja w Tarnowie. Od 2010 roku wykładowca mariologii w Instytucie Maryjno-Kolbiańskim „Kolbianum” w Niepokalanowie. Członek Polskiego Towarzystwa Mariologicznego, Towarzystwa Teologów Dogmatyków, Polskiego Towarzystwa Teologicznego Oddział w Tarnowie, członek zwyczajny Międzynarodowej Papieskiej Akademii Maryjnej w Rzymie. Konsultor Komisji Nauki i Komisji Maryjnej Episkopatu Polski.
URI: http://hdl.handle.net/11320/5984
DOI: 10.15290/std.2017.03.07
ISSN: 2449-7452
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Studia Teologii Dogmatycznej, 2017, tom 3

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.