REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/596
Tytuł: Kilka uwag na temat polskiej filozofii narodowej
Inne tytuły: Some Remarks on Polish National Philosophy
Autorzy: Knapik, Tomasz
Słowa kluczowe: national philosophy
messianism
history of the Polish philosophy
identity
filozofia narodowa
mesjanizm
historia polskiej filozofii
tożsamość
Data wydania: 2013
Data dodania: 13-lut-2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Idea. Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych, vol. 25, 2013, s. 169-179
Abstrakt: The nineteenth century brought, among others, tragic experiences in the life of the Polish nation, which were a consequence of the loss of an independent state. But it also revealed maximalism in philosophical aspirations, expressed by a belief that there is a close connection between philosophy and the life of the nation. No doubt these experiences and aspirations contributed to the creation of the "Polish national philosophy" - the philosophy of romanticism. Disputes about its essence revived in the early twentieth century. It seems that the issues raised at that time now require rethinking. Yet, these days – in the times of modern changes related to the processes of globalization, commercialization and dissemination of the model of a society that is multicultural, individualistic and consumptionist – has not the issue of the "Polish national philosophy" become outdated? The purpose of this paper is to formulate a few remarks on the "national philosophy". It aims to do so by referring to significant opinions of a few outstanding representatives of Polish philosophy, whose ideas were instrumental in creating and shaping the Polish philosophical thought.
Opis: Autor jest adiunktem w Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, Zakład Filozofii i Socjologii
URI: http://hdl.handle.net/11320/596
DOI: 10.15290/idea.2013.25.10
ISSN: 0860-4487
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Idea. Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych, 2013, XXV

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Idea_2013_Knapik.pdf185,48 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.