REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5943
Tytuł: Polityka edukacyjna w kontekście potrzeby nabywania kompetencji międzykulturowych
Inne tytuły: Education policy in the context of acquiring intercultural competences
Autorzy: Nikitorowicz, Jerzy
Słowa kluczowe: education policy
multiculturalism
intercultural competences
heterology
Data wydania: 2017
Data dodania: 23-paź-2017
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Pogranicze. Studia Społeczne, T. 30, 2017, s. 7-19
Abstrakt: The Author indicates the need for pursuing a new educational policy in the emerging multicultural societies in order to acquire skills that enable exceeding the limits of own ethnocentrism and sociocentism. He emphasis that the education system has not been equipped with the tools for shaping: civic attitudes, development of the human community and responsibility for it. The Author signifies and justifies that the current education policy is moving towards ideologies of the nation, which should be opposed. In the context of the above, the Author highlights the need for revitalization of heterology in contemporary educational policy as a principle of social life and attitudes characterised by sensitivity and intercultural competences.
Afiliacja: Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet w Białymstoku
E-mail: jerzyniki@wp.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/5943
DOI: 10.15290/pss.2017.30.01
ISSN: 1230-2392
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WNoE)
Pogranicze. Studia Społeczne, 2017, tom XXX

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.