REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/592
Tytuł: Implozja ludzkości. Katastrofizm biologiczny panromantyzmu w ujęciu Maxa Schelera
Inne tytuły: Implosion of Humanity. The Biological Catastrophism in Max Scheler’s Philosophy
Autorzy: Raube, Sławomir
Słowa kluczowe: biological catastrophism
panromanticism
Ludwig Klages
Theodor Lessing
Max Scheler
Nazi Germany
katastrofizm biologiczny
panromantyzm
nazistowskie Niemcy
Data wydania: 2013
Data dodania: 13-lut-2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Idea. Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych, vol. 25, 2013, s. 107-123
Abstrakt: This paper presents a stream of German philosophy which reached heights of popularity in the first thirty years of the twentieth century, and which is associated with the names of Ludwig Klages and Theodor Lessing. It is known as biological catastrophism or panromanticism. The latter term is derived from Max Scheler. The article is mostly focused on his interpretation of the biological catastrophism. Klages and Lessing argued that humanity follows the path of destruction. They wrote that the main cause of the decadence of man was mind (spirit). It is the spiritual mind which was responsible for man’s weakened vitality. The human mind invented ever new measures: philosophy, religion, art or science, but nothing will prevent us from the final defeat; unless you rediscover the importance of some vital characteristics. Some historians of philosophy believed that the philosophy of Klages and Lessing was an ally of the nascent Nazi Germany. The author of this paper attempts to verify this claim.
Afiliacja: Katedra Bioetyki i Antropologii Filozoficznej UwB
E-mail: smraube@wp.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/592
DOI: 10.15290/idea.2013.25.06
ISSN: 0860-4487
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WFil)
Idea. Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych, 2013, XXV

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Idea_2013_Raube.pdf206,39 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.