REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5857
Tytuł: Wokół początków parafii w Juchnowcu Kościelnym. Dokumenty funduszowe i erekcyjne z 1547 r. oraz związane z nimi kontrowersje
Autorzy: Wróbel, Wiesław
Słowa kluczowe: Parafia w Juchnowcu Kościelnym
Dokumenty funduszowe i erekcyjne
Stanisław Zachariaszewicz Włoszek
Paweł Holszański
Ludwik Orzeszko
Data wydania: 2017
Data dodania: 18-wrz-2017
Wydawca: Gminna Biblioteka Publiczna w Juchnowcu Kościelnym
Źródło: Juchnowieckie szepty o historii, t. 2, pod red. Jakuba Dobrzyńskiego, Juchnowiec Kościelny 2017, s. 11-43
Abstrakt: Celem artykułu jest krytyka zewnętrzna i wewnętrzna dwóch pergaminowych dyplomów fundacyjnych kościoła parafialnego w Juchnowcu Kościelnym wystawionych 11 listopada 1547 r. przez Stanisława Zachariaszewicza Włoszka. Do tej pory w literaturze przedmiotu jeden z nich uchodził za oryginał, drugi zaś za falsyfikat, spreparowany w celu potwierdzenia rzekomo niesłusznego odebrania wsi Rumejki z beneficjum juchnowieckiej parafii. Przeprowadzona analiza dokumentów i ich potwierdzeń dokonanych przez biskupa wileńskiego Pawła Holszańskiego udowodniła, że oba dokumenty są oryginałami, przy czym jeden, potwierdzony przez biskupa 20 listopada 1547 r. został zastąpiony nowym pergaminem, o odmiennym brzmieniu ale identycznym zakresie uposażenia, który biskup zatwierdził 22 grudnia 1547 r. Jednocześnie w artykule podjęto próbę udowodnienia, że w skład pierwotnego uposażenia parafii w Juchnowcu Kościelnym nie wchodziła wieś Rumejki, a domniemanie o jej przynależności do beneficjum było wynikiem intryg proboszcza ks. Ludwika Orzeszko, pozostającego w otwartym konflikcie z kolatorami kościoła.
URI: http://hdl.handle.net/11320/5857
ISBN: 978-83-936266-4-1
Typ Dokumentu: Book chapter
metadata.dc.rights.uri: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
Występuje w kolekcji(ach):Książki / Rozdziały (Bib)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
2017-Szepty-historii-_WWrobel.pdf2,62 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons