REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/585
Tytuł: Ciało jako pułapka na drodze do wyzwolenia. Zarys problemu w kontekście refleksji niektórych myślicieli antycznych i wczesnochrześcijańskich
Inne tytuły: Body as a Trap on the Way to Liberation. An Outline of the Problem in the Context of the Reflections of Some Ancient Philosophers and Early Christian
Autorzy: Sawicka, Jolanta
Słowa kluczowe: soul
body
Greek philosophy
Orphism
Pythagoreanism
dusza
ciało
filozofia grecka
orfizm
pitagoreizm
Data wydania: 2013
Data dodania: 12-lut-2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Idea. Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych, vol. 25, 2013, s. 47-68
Abstrakt: In this article the author attempts to show what can be described as a life of ideas in culture. The starting point for the discussion is the idea of the body as the prison of the soul, which came into philosophical discourse by Orphism, then Pythagoreanism. In this way the Greek philosophy shaped the paradigm according to which the spiritual is superior to that which is bodily; that it is the primary purpose of man to care about his spirituality, as only spirituality can contribute to the liberation of the human being. This idea was taken over by Plato, and after a few centuries it was transplanted into the ground of Christian theology. Then it underwent a kind of religious transformation, mainly due to St. Paul, Origen and St. Augustine and became for many centuries an important theological and pedagogical directive to cherish the soul at the expense of the body, because only your heart is the gateway to eternal life.
Opis: mgr Jolanta Sawicka, doktorantka w Instytucie Filozofii UW
URI: http://hdl.handle.net/11320/585
DOI: 10.15290/idea.2013.25.03
ISSN: 0860-4487
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Idea. Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych, 2013, XXV

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Idea_2013_Sawicka.pdf238,44 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.