REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5810
Tytuł: Mieliśmy marzenia, żeby uczestniczyć w prawdziwym życiu artystycznym. Edward Kulikowski w rozmowie z Krzysztofem Czykierem
Inne tytuły: We had dreams to participate in real artistic life. Edward Kulikowski in conversation with Krzysztof Czykier
Autorzy: Kulikowski, Edward
Czykier, Krzysztof
Słowa kluczowe: wychowanie
tradycja
wspólnota
chóralistyka
education
tradition
community
choral
Data wydania: 2017
Data dodania: 21-sie-2017
Wydawca: Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Parezja, 2017, nr 1(7), s. 158-164
Abstrakt: Rozmowa dotyczy fenomenu, nieprzerwanego od 1976 roku, funkcjonowania Chóru Akademickiego Uniwersytetu w Białymstoku, tworzonego przez studentów i absolwentów UwB. Zespół niemal od początku prowadzony jest przez dyrygenta dr. hab. Edwarda Kulikowskiego. Maestro jest absolwentem Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie, Podyplomowego Studium Chórmistrzowskiego Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, długoletnim pracownikiem Wydziału Pedagogiki i Psychologii UwB, Profesorem Uniwersytetu w Białymstoku oraz Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Podwójny Jubileusz – Chóru i Dyrygenta – stanowił przyczynek do refleksji nad znaczeniem tradycji, ciągłości w kulturze teraźniejszości oraz kontekstów formacyjnych, wychowawczych realizowanych w muzyce i poprzez muzykę.
The conversation concerns, uninterrupted since 1976, phenomenon of the Academic Choir of the University of Bialystok, created by students and graduates of the UwB. The team is led almost since the beginning by the conductor dr hab. Edward Kulikowski. Maestro is a graduate of The Fryderyk Chopin University of Music in Warsaw, Postgraduate Studies of Choirmaster at Academy of Music in Bydgoszcz, longtime employee of the Faculty of Pedagogy and Psychology of the University of Bialystok, professor of the University of Bialystok and The Fryderyk Chopin University of Music in Warsaw. The Double Jubilee – of the Choir and Conductor – contributed to the reflection on the importance of tradition, continuity in the culture of the present, and formation, educational contexts realized in music and through music.
Afiliacja: Edward Kulikowski - Uniwersytet w Białymstoku
Krzysztof Czykier - Uniwersytet w Białymstoku
Nota biograficzna: Dr hab. Edward Kulikowski, prof. UwB – od 40 lat dyryguje Chórem Uniwersytetu w Białymstoku. Absolwent Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie, Podyplomowego Studium Chórmistrzowskiego Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, długoletni pracownik Wydziału Pedagogiki i Psychologii UwB oraz Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Laureat wielu nagród, m.in.: Cum Eximia Lauda – Medal UwB, Srebrny Krzyż Zasługi Prezydenta RP, Brązowy Medal ,,Zasłużony Kulturze Gloria Artis” (2006) oraz Srebrny Medal ,,Zasłużony Kulturze Gloria Artis” (2016) nadany przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego RP, Nagroda Marszałka Województwa Podlaskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury (2015). W 2012 roku Chór Akademicki UwB został laureatem LXV Nagrody im. Włodzimierza Pietrzaka za propagowanie muzyki polskiej, pieśni patriotycznych i muzyki sakralnej.
E-mail: Edward Kulikowski: zkek@poczta.onet.pl
Krzysztof Czykier: k.czykier@uwb.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/5810
DOI: 10.15290/parezja.2017.07.10
ISSN: 2353-7914
Typ Dokumentu: Other
metadata.dc.rights.uri: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/
Występuje w kolekcji(ach):Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, 2017, nr 1
Varia (WNoE)

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons