REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5748
Tytuł: Kultura budowana słowami. Kilka uwag o związkach myśli polityczno-prawnej z retoryką klasyczną
Inne tytuły: Culture built with words. A few points on connections of political-legal thought with classical rhetoric
Autorzy: Niemczyk, Marcin
Słowa kluczowe: political and legal culture
political-legal doctrines
classical rhetoric
education
kultura polityczna i prawna
doktryny polityczno-prawne
retoryka klasyczna
edukacja
Data wydania: 2016
Data dodania: 19-lip-2017
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Miscellanea Historico-Iuridica T. 15, Z. 2, 2016, s. 215-231
Abstrakt: The essence of European political-legal culture should be searched at its source, which stems from the practice of political-legal thought during the Greco-Roman period. A particular example of the cultural development process, including political and legal culture, is classical rhetoric. Bearing this in mind, the aim of the article is to point out the connections between classical rhetoric and political-legal thought. The intention of the author is to draw the readers’ attention to four selected connections described as: objective, subjective, purposive and didactic. Objective connections are based on the assumption of common interests of rhetoric and the history of political-legal doctrines, related to the issues of law, authority and state. Subjective connections are the results of the fact that classical rhetoricians are simultaneously the creators of political-legal doctrines, and they are also those who contributed to the development of rhetoric art. The text of the article also points out the purposive connections between rhetoric and political-legal thought. They are the outcome of the mutual creation of political and legal culture, by referring to the idea of the good of the state or institutional and legal issues. In addition the article illustrates the merits of increasing the role of the issues related to rhetoric when teaching the history of political-legal doctrines.
Afiliacja: Uniwersytet Rzeszowski
E-mail: niemczyk@univ.rzeszow.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/5748
DOI: 10.15290/mhi.2016.15.02.14
ISSN: 1732-9132
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Miscellanea Historico-Iuridica, 2016, tom XV, Z. 2

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
MHI_15_2_2016_M_Niemczyk_Kultura_budowana_slowami_.pdf575,37 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.