REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5720
Tytuł: Model postępowania dyscyplinarnego wobec prokuratorów – wybrane zagadnienia
Inne tytuły: Model of disciplinary proceedings against prosecutors – selected issues
Autorzy: Kremens, Karolina
Słowa kluczowe: disciplinary proceedings
prosecutor
organ conducting proceedings
postępowanie dyscyplinarne
prokurator
organ prowadzący postępowanie
Data wydania: 2017
Data dodania: 10-lip-2017
Wydawca: Temida 2
Źródło: Białostockie Studia Prawnicze, Vol. 22 nr 1, 2017, s. 35-44
Abstrakt: The article discusses possible models of disciplinary proceedings against prosecutors in Poland. In the first, the so-called „corporate” model, the disciplinary commissions of both instances are composed only of prosecutors. In the second, the so-called „mixed” model, in the first instance the disciplinary commission, composed only of prosecutors, delivers the judgment and appeal goes to the court. The last model introduces single disciplinary proceedings for judges, prosecutors, advocates, legal advisors and notaries. In this model cases are heard by courts with a right to appeal the judgment to the Supreme Court. Th e article seeks to answer the question of which model better suits disciplinary proceedings against prosecutors in Poland.
Afiliacja: Uniwersytet Wrocławski
Nota biograficzna: Karolina Kremens – doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Postępowania Karnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 2009-2012 pracowała jako asesor Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia-Krzyki Zachód. Od 2011 roku jest adwokatem. Stypendystka Fulbrighta na UConn Law School (USA) oraz McDougalla na University of Ottawa (Kanada). Uczestniczka krajowych i międzynarodowych projektów badawczych, autorka opracowań dotyczących międzynarodowego i porównawczego postępowania karnego, zwłaszcza anglosaskiego, a także organizacji prokuratury oraz zakresu władzy dyskrecjonalnej prokuratora.
Karolina Kremens – Ph.D. in law, lecturer at the Department of Criminal Procedure, Faculty of Law, Administration and Economics at the University of Wroclaw. Formerly a Fulbright scholar at the UConn Law School (USA) and a McDougall scholar at the University of Ottawa (Canada). In 2009-2012 worked as a prosecutor at the District Prosecutor Office for Wroclaw – Krzyki Zachod . Since 2011 a practising advocate. Participant in national and international research projects, author of studies on international and comparative criminal proceedings, particularly Anglo-Saxon, as well as those concerning organisation of the prosecutor’s office and discretionary powers of the prosecutor.
E-mail: karolina.kremens@uwr.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/5720
DOI: 10.15290/bsp.2017.22.01.03
ISSN: 1689-7404
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Studia Prawnicze, 2017, Vol. 22 nr 1

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.