REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5710
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorOlchanowski, Tomasz-
dc.date.accessioned2017-07-06T08:43:27Z-
dc.date.available2017-07-06T08:43:27Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.citationIdea. Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych, vol. 28/2, 2016, s. 185-209pl
dc.identifier.issn0860-4487-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/5710-
dc.description.abstractThis article focuses on the phenomenon of digital culture. Through the prism of Jungian psychology, it looks at the madness of imagopathy. The virtual world transcends the boundaries between wakefulness and dream, between rational and mythical thought. This is the world of samsara, governed by the law of enantiodromia. Freud believed that people unconsciously want their own destruction. The final destructiveness rational order is based on the famous antiutopias, „Brave New World” by Aldous Huxley and „The Circle” by Dave Eggers. Conclusion: Everything is a myth. Rational thought is an illusion.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu w Białymstokupl
dc.subjectimagopathypl
dc.subjectlogoreapl
dc.subjectpsychic realitypl
dc.subjectenantiodromiapl
dc.subjectanti-utopiaspl
dc.subjectmythical thoughtpl
dc.subjectthe myth of sciencepl
dc.subjectdigital culturepl
dc.subjectimagopatiapl
dc.subjectlogoreapl
dc.subjectrzeczywistość psychicznapl
dc.subjectenancjodormiapl
dc.subjectantyutopiepl
dc.subjectmyśl mitycznapl
dc.subjectmit naukipl
dc.subjectkultura cyfrowapl
dc.titlePonowoczesny wspaniały światpl
dc.title.alternativePostmodern wonderful world of imagopathspl
dc.typeArticlepl
dc.identifier.doi10.15290/idea.2016.28.2.10-
dc.description.AffiliationUniwersytet w Białymstoku, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Katedra Teorii Wychowania i Antropologii Pedagogicznejpl
dc.description.referencesAjschylos, Sofokles, Eurypides. Antologia tragedii greckiej, przeł. S. Srebrny, K. Morawski, J. Łanowski, wybór i opracowanie S. Stabryła, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1989.pl
dc.description.referencesBal-Nowak M., Mit jako forma symboliczna w ujęciu Ernsta Cassirera, Wydawnictwo Nomos, Kraków 1996.pl
dc.description.referencesBauman Z., Konsumowanie życia, przeł. M. Wyrwas-Wiśniewska. Wydawnictwo UJ, Kraków 2009.pl
dc.description.referencesBurszta W.J., Preteksty, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2015.pl
dc.description.referencesCampbell J., Potęga mitu, przeł. I. Kania, Sigma, Kraków 1994.pl
dc.description.referencesCassirer E., Pojęcie formy symbolicznej w budowie nauk humanistycznych, [w:] Symbol i język, przeł. i red. B. Andrzejewski, Wydawnictwo Naukowe IF UAM, Poznań 1995.pl
dc.description.referencesCassirer, E., Esej o człowieku, przeł. A. Staniewska, Czytelnik, Warszawa 1977.pl
dc.description.referencesCassirer, E., Mit państwa, przeł. A. Staniewska, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 2006.pl
dc.description.referencesEagleton T., Zło, przeł. B. Baran, Czytelnik, Warszawa 2012.pl
dc.description.referencesEggers D., Krąg, przeł. M. Fedyszak, Wydawnictwo Sonia Draga, Katowice 2015.pl
dc.description.referencesFháner S., Słownik psychoanalizy, przeł. J. Kubitsky, GWP, Gdańsk 1996.pl
dc.description.referencesFrazer J., Złota gałąź, przeł. H. Krzeczkowski, PIW, Warszawa 1962.pl
dc.description.referencesHuxley A., Nowy wspaniały świat, przeł. B. Baran, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1988.pl
dc.description.referencesJaeger W., Teologia wczesnych filozofów greckich, przeł. J. Wocial, Homini, Kraków 2007.pl
dc.description.referencesJung C.G., Psychologia kundalini-jogi. Według notatek z seminariów 1932 opracował Sonu Shamdasani, przeł. R. Reszke, KR, Warszawa 2003.pl
dc.description.referencesJung C.G., Psychologia a religia, przeł. J. Prokopiuk, Wrota, Warszawa 1997.pl
dc.description.referencesJung C.G., Typy psychologiczne, tłum. R. Reszke, Warszawa 1997.pl
dc.description.referencesJung C.G., Wspomnienia, sny, myśli. Spisane i podane do druku przez Anielę Jaffé, przeł. R. Reszke i L. Kolankiewicz, Warszawa 1997.pl
dc.description.referencesKania I., Muttavali. Wypisy z ksiąg starobuddyjskich, Aletheia, Warszawa 2007.pl
dc.description.referencesKrishnamurti J., Całkowicie inny sposób życia, przeł. R. Kubik, KOS, Katowice 2008.pl
dc.description.referencesKundera M., Zachód porwany albo tragedia Europy Środkowej, „Zeszyty Literackie” nr 5/1984.pl
dc.description.referencesMauss M., Socjologia i antropologia, przeł. M. Król, K. Pomian, J. Szacki, PWN, Warszawa 1973.pl
dc.description.referencesNietzsche F., Ecce homo, przeł. L. Staff, Warszawa, Mortkowicz, Warszawa 1912.pl
dc.description.referencesNietzsche F., Zmierzch bożyszcz, czyli jak filozofuje się młotem, przeł. S. Wyrzykowski, Warszawa 1910.pl
dc.description.referencesOlchanowski T., Kultura manii, Eneteia. Wydawnictwo Szkolenia, Warszawa 2016.pl
dc.description.referencesOlchanowski T., Psychologia pychy, Eneteia. Wydawnictwo Psychologii i Kultury, Warszawa 2003.pl
dc.description.referencesOlchanowski T., Wola i opętanie. Enancjodromia i rzeczywistość, wydanie II (poszerzone), Eneteia. Wydawnictwo Psychologii i Kultury, Warszawa 2010.pl
dc.description.referencesRaube S., Powracający mit: idea regresu w filozofii kultury Ernsta Cassirera, „Kultura i wartości”, 2(10)/2014.pl
dc.description.referencesSloterdijk P. Reguły dla ludzkiego zwierzyńca. Odpowiedź na Heideggera list o humanizmie, przeł. A. Żychliński, „Przegląd Kulturoznawczy” nr 4/2008.pl
dc.description.referencesWilber K., Eksplozja świadomości, przeł. K. Przechta, E. Kluz, Abraxas, Kraków 1997.pl
dc.description.pages185-209pl
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (ISK)
Idea. Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych, 2016, XXVIII/2

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Idea_28_2_2016_T.Olchanowski_Ponowoczesny_wspanialy_swiat.pdf201,29 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.