REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5699
Tytuł: Stosowanie przepisów Kodeksu postępowania karnego w postępowaniu dyscyplinarnym adwokatów
Inne tytuły: Application of the provisions of the Code of criminal procedure in attorneys’ disciplinary proceedings
Autorzy: Urbaniak-Mastalerz, Izabela
Słowa kluczowe: disciplinary responsibility
attorneys
criminal procedure
assumptions
odpowiedzialność dyscyplinarna
adwokaci
procedura karna
założenia
Data wydania: 2017
Data dodania: 4-lip-2017
Wydawca: Temida 2
Źródło: Białostockie Studia Prawnicze, Vol. 22 nr 1, 2017, s. 85-98
Abstrakt: The paper presents the problem of applying the provisions of criminal procedure to attorneys’ disciplinary proceedings. The author will present both the rules that exist under the provisions of criminalprocedure and in the attorneys’ disciplinary proceedings, as well as the similarities in terms of appeal and cassation. The starting point for evaluating application of the Code of Criminal Procedure to attorneys’ disciplinary proceedings, will be jurisprudence and achievements of the doctrine in this regard.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
Nota biograficzna: Izabela Urbaniak-Mastalerz – doktorantka w Katedrze Postępowania Karnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku (przygotowywana rozprawa doktorska na temat przyczyn odwoławczych w procesie karnym). Autorka kilkudziesięciu publikacji, w tym artykułów i opracowań zbiorowych. W grudniu 2016 roku ukończyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Częstochowie.
Izabela Urbaniak-Mastalerz – Ph.D. student at the Department of Criminal Procedure, Faculty of Law at the University of Bialystok (Ph.D. thesis: the reasons for appeals in criminal proceedings). Author of many publications, including articles and collective studies. In December 2016, completed advocate’s training at the District Bar Council in Czestochowa.
E-mail: izaurbaniakmastalerz@gmail.com
Sponsorzy: Niniejszy artykuł powstał w ramach projektu badawczego pt. „Czy polski model postępowania odwoławczego w sprawach karnych jest rzetelny?” (konkurs „OPUS 8”) finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki zgodnie z umową nr UMO-2014/15/B/HS5/02689.
URI: http://hdl.handle.net/11320/5699
DOI: 10.15290/bsp.2017.22.01.07
ISSN: 1689-7404
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WP)
Białostockie Studia Prawnicze, 2017, Vol. 22 nr 1

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.