REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5689
Tytuł: Przewinienie dyscyplinarne mniejszej wagi w prawie polskim
Inne tytuły: Minor disciplinary breach in the Polish legal system
Autorzy: Czarnecki, Paweł
Słowa kluczowe: minor disciplinary breach
disciplinary sanction
admonition
disciplinary proceedings
the accused
principle of two instances
przewinienie dyscyplinarne mniejszej wagi
sankcja dyscyplinarna
upomnienie
postępowanie dyscyplinarne
obwiniony
zasada dwuinstancyjności
Data wydania: 2017
Data dodania: 27-cze-2017
Wydawca: Temida 2
Źródło: Białostockie Studia Prawnicze, Vol. 22 nr 1, 2017, s. 23-34
Abstrakt: The aim of the article is to present four models of „minor disciplinary breach” in some normative acts in the Polish legal system. The author concludes that interpretation of the concept of „minor disciplinary breach”, should take inspiration from the concept of a „crime less serious” and include the components of the term “social harmfulness of an act”. The thesis is to prove that interpretation of the concept of disciplinary minor offenses, uses the interpretation of the concept of a crime less serious and includes the components of the term “social harm of the act”. The legislator requires to adjudicate the measure when it is unnecessary to apply stricter sanctions and should not initiate disciplinary proceedings. In this case, the guilty party should be punished with the mildest disciplinary sanction and may appeal against admonition. The conclusions propose solutions de lege ferenda relating to interpretation of the term “minor disciplinary offense” and explains the problems associated with appealing rulings handed down in disciplinary proceedings in the context of some rules of criminal procedure.
Afiliacja: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Nota biograficzna: Paweł Czarnecki – doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Postępowania Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego; wpisany na listę mediatorów w sprawach karnych przy SO w Krakowie, w latach 2010-2015 asystent w Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego działającej przy Ministrze Sprawiedliwości, opiekun naukowy Koła Postępowania Karnego TBSP UJ.
Paweł Czarnecki – Ph.D. in law, lecturer at the Jagiellonian University. Listed as a mediator in criminal cases by the Sad Okregowy (District Court) in Cracow. In 2010-2015 appointed as an assistant in the Criminal Law Codification Commission by the Minister of Justice. Academic supervisor of the Student Organisation TBSP UJ.
E-mail: pawellas@op.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/5689
DOI: 10.15290/bsp.2017.22.01.02
ISSN: 1689-7404
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Studia Prawnicze, 2017, Vol. 22 nr 1

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSP_22_1_P_Czarnecki_Przewinienie_dyscyplinarne_mniejszej_wagi_w_prawie_polskim.pdf194,31 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.